PodcastPUP
The Search Portal For PodCast

PodcastPUP Forum
Try The New PUP Search "Powered By Google"

  Submit PodCast Site       Recently Submitted PodCast Sites PodcastPUP  

Ngaydepnet  RSS Feed  Subscribe Via iTunes  Zune Subscribe
0 star rating Average rating based on 0 votes  -  Rate
Link To This Page: http://www.podcastpup.com/pod.asp?ID=16171
Voting Link: http://www.podcastpup.com/pod_vote.asp?ID=16171
Category: Society/Culture
Receive Email When This Podcast Updates
Email:
PupuPlayer FREE
Click Button To Listen To All Episode's
Question Regarding This Entry?


My Yahoo!  Google Reader  My MSN  podnova  NewsGator  Odeo


Description:

Ngaydep.net là một trang web tổng hợp các kiến thức về xem ngày đẹp theo các lĩnh vực như: mua xe, khai trương, nhập trạch, cưới hỏi, đổ mái, động thổ, cắt tóc,.. Website: https://ngaydep.net/ Điện thoại: 0985135999

Sponsored Links
Amazon.com

Aloha Podcast Network

Hawaii Podcast
Podcast Episode's:
[BAN CO BIET] Cach Xem Tuoi Quy Dau mua xe ngay nao tot nam 2022
<p>[BẠN CÓ BIẾT] Cách Xem Tuổi Quý Dậu mua xe ngày nào tốt năm 2022</p><p>&nbsp;</p><p>Tuổi Quý Dậu mua xe ngày nào tốt năm 2022 Danh sách ngày mua xe tuổi Quý Dậu năm 2022 Những lưu ý khi mua xe cho tuổi Quý Dậu bao gồm ngày, giờ hoàng đạo</p><p>&nbsp;</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-nham-ty-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-nham-ty-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a> <a href="https://ngaydep.net/tuoi-nham-tuat-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">l</a>&nbsp;</p><p>#ngaytotmuaxetuoiquydaunam2022 #ngaydepnam2022muaxetuoiquydau #tuoiquydaumuaxengaynaototnam2022 #ngaynaodepnam2022detuoiquydaumuaxe #ngaytotnam2022detuoiquydaumuaxe</p><br><p>Tổng hợp những ngày tốt năm 2022 mua xe cho tuổi Quý Dậu:</p><p>1. Thứ tư, ngày 19/10/2022</p><ul><li>Tức: Ngày: ẤT TỴ, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN (24/9/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p>2. Thứ bảy, ngày 19/11/2022</p><ul><li>Tức: Ngày: BÍNH TÝ, tháng TÂN HỢI, năm NHÂM DẦN (26/10/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59</li></ul><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[CACH NHANH NHAT] De xem Tuoi Nham Ty mua xe ngay nao tot nam 2022
<p>[#CÁCH NHANH NHẤT] Để xem Tuổi Nhâm Tý mua xe ngày nào tốt năm 2022</p><p>&nbsp;</p><p>Tuổi Nhâm Tý mua xe ngày nào tốt năm 2022 Danh sách ngày mua xe tuổi Nhâm Tý năm 2022 Những lưu ý khi mua xe cho tuổi Nhâm Tý bao gồm ngày, giờ hoàng đạo</p><br><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-nham-ty-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-nham-ty-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a> <a href="https://ngaydep.net/tuoi-nham-tuat-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">l</a>&nbsp;</p><p>#ngaytotmuaxetuoinhamtynam2022 #ngaydepnam2022muaxetuoinhamty #tuoinhamtymuaxengaynaototnam2022 #ngaynaodepnam2022detuoinhamtymuaxe #ngaytotnam2022detuoinhamtymuaxe</p><br><p>Tổng hợp những ngày tốt năm 2022 mua xe cho tuổi Nhâm Tý:</p><p>1. Thứ sáu, ngày 7/10/2022</p><ul><li>Tức: Ngày: QUÝ TỴ, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN (12/9/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p>2. Thứ sáu, ngày 2/12/2022</p><ul><li>Tức: Ngày: KỶ SỬU, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN (9/11/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[SU THAT] ve Cach xem Tuoi Nham Tuat mua xe ngay nao tot nam 2022
<p>[SỰ THẬT] về Cách xem Tuổi Nhâm Tuất mua xe ngày nào tốt năm 2022</p><p>&nbsp;</p><p>Tuổi Nhâm Tuất mua xe ngày nào tốt năm 2022 Danh sách ngày mua xe tuổi Nhâm Tuất năm 2022 Những lưu ý khi mua xe cho tuổi Nhâm Tuất bao gồm ngày, giờ hoàng đạo</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-nham-tuat-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-nham-tuat-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a>&nbsp;</p><p>#ngaytotmuaxetuoinhamtuatnam2022 #ngaydepnam2022muaxetuoinhamtuat #tuoinhamtuatmuaxengaynaototnam2022 #ngaynaodepnam2022detuoinhamtuatmuaxe #ngaytotnam2022detuoinhamtuatmuaxe</p><br><p>Tổng hợp những ngày tốt năm 2022 mua xe cho tuổi Nhâm Tuất:</p><h5><strong>1. Thứ tư, ngày 19/10/2022 tức ngày (24/9/2022 Âm lịch):</strong></h5><ul><li>Tức: Ngày: ẤT TỴ, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN .</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><h5><strong>2. Chủ nhật, ngày 27/11/2022 tức ngày 4/11/2022 Âm lịch:</strong></h5><ul><li>Tức: Ngày: GIÁP THÂN, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN .</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)</li></ul><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Bat mi ngay tot mua xe thang 7 nam 2023 cuc may man thuan loi
<p>Bật mí ngày tốt mua xe tháng 7 năm 2023 cực may mắn, thuận lợi</p><br><p>Quan trọng như nhập trạch, cưới xin thì xem và mua xe cũng cần lựa chọn ngày đẹp để đi Vậy ngày tốt mua xe tháng 7 năm 2023 có những ngày nào mang lại tài lộc, may mắn cho gia chủ.</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-7.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-7.html</a>&nbsp;</p><p>#ngaytotmuaxethang7nam2023 #ngaydepmuaxethang7nam2023 #thangn7am2023muaxengaynaotot #ngaynaothang7nam2023depdemuaxe #ngaytotthang7nam2023demuaxe</p><br><p>Tổng hợp những ngày tốt tháng 7 năm 2023 phù hợp để bạn mua xe:</p><ul><li>Thứ năm, ngày 20/7/2023: Là Ngày KỶ MÃO, tháng KỶ MÙI, năm QUÝ MÃO (ngày 3/6/2023 Âm lịch). Các khung giờ hoàng đạo : Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).</li><li>Thứ sáu, ngày 28/7/2023: Là ngày ĐINH HỢI, tháng KỶ MÙI, năm QUÝ MÃO (Tức ngày 11/6/2023 Âm lịch). Các khung giờ hoàng đạo : Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).</li></ul><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[TIET LO] Ngay tot mua xe thang 6 nam 2023 cau may man suon se
<p>[TIẾT LỘ] Ngày tốt mua xe tháng 6 năm 2023 cầu may mắn, suôn sẻ</p><br><p>Vì sao gia chủ nên chọn ngày tốt mua xe tháng 6 năm 2023 Bởi một chiếc xe an toàn quan trọng và thuận lợi sẽ gắn liền với cuộc sống, sinh mệnh của mỗi người.</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-6.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><em>https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-6.html</em></a></p><p>#ngaytotmuaxethang6nam2023 #ngaydepmuaxethang6nam2023 #thang6nam2023muaxengaynaotot #ngaynaothang6nam2023depdemuaxe #ngaytotthang6nam2023demuaxe</p><br><p>Tổng hợp những ngày tốt tháng 6 năm 2023 phù hợp để bạn mua xe:</p><ul><li>Thứ hai, ngày 26/6/2023: Là Ngày ẤT MÃO, tháng MẬU NGỌ, năm QUÝ MÃO (tức ngày 9/5/2023 Âm lịch). Các khung giờ hoàng đạo : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</li><li>Thứ bảy, ngày 10/6/2023: Là Ngày KỶ HỢI, tháng ĐINH TỴ, năm QUÝ MÃO (tức ngày 23/4/2023 Âm lịch).Các khung giờ hoàng đạo : Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59).</li></ul><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Danh sach ngay tot mua xe thang 5 nam 2023 de gia chu gap may man
<h2>Danh sách ngày tốt mua xe tháng 5 năm 2023 để gia chủ gặp may mắn</h2><p><br></p><p>Việc xem thời điểm hay ngày tốt mua xe tháng 5 năm 2023 giúp gia chủ lựa chọn ngày đẹp xem xe, lựa và mua những xe để mang lại tài lộc, vận may, thuận lợi.</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-5.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><em>https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-5.html</em></a></p><p>#ngaytotmuaxethang5nam2023 #muaxethang5năm2023ngaynaotot #thang5ngaynaodepdemuaxe #thang5muaxengaynaotot #ngaydepthang5nam2023demuaxe&nbsp;</p><br><p>Tổng hợp những ngày tốt tháng 5 năm 2023 phù hợp để bạn mua xe:</p><ul><li>Chủ nhật, ngày 14/5/2023&nbsp; (Tức ngày 25/3/2023 Âm lịch): Là ngày&nbsp;</li><li>NHÂM THÂN, tháng BÍNH THÌN, năm QUÝ MÃO. Các khung giờ hoàng đạo : giờ Tí (23:00-0:59), giờ Sửu (1:00-2:59),giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Tỵ (9:00-10:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Tuất (19:00-20:59).</li></ul><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Ngay tot mua xe thang 4 nam 2023 Xem ngay dep tai van di len
<p>Ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2023 - Xem ngày đẹp, tài vận đi lên</p><p>Ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2023 có những ngày nào giúp gia chủ tránh được ngày hung hắc đạo và mang lại lại tài lộc may mắn, suôn sẻ, thuận lợi hơn trong cuộc sống</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-4.html " rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-4.html </a></p><h2><strong>2. Danh sách ngày đẹp mua xe tháng 4 năm 2023</strong></h2><p>Để giúp bạn đọc giải đáp tháng 4 ngày nào tốt để mua xe thì chúng tôi đã tổng hợp những ngày đẹp trong tháng 4 để mua xe dưới đây:</p><p><strong>Thứ bảy, ngày 15/4/2023</strong></p><p>Tức: Ngày:&nbsp;QUÝ MÃO, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (tức ngày&nbsp;25/2/2023 Âm lịch)</p><p>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</p><p><strong>Thứ ba, ngày 18/4/2023</strong></p><p>Tức: Ngày:&nbsp;BÍNH NGỌ, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (tức ngày&nbsp;28/2/2023&nbsp;Âm lịch).</p><p>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)</p><p><strong>Thứ tư, ngày 19/4/2023</strong></p><p>Tức: Ngày:&nbsp;ĐINH MÙI, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (tức ngày&nbsp;29/2/2023&nbsp;Âm lịch).</p><p>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</p><p>#ngaytotmuaxethang4nam2023 #chonngaytotmuaxethang4nam2023 #thang4nam2023muaxengaynaotot</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Cach chon ngay tot mua xe thang 3 nam 2023 de suon se nhu y
<p>Cach chon ngay tot mua xe thang 3 nam 2023 de suon se nhu y</p><p>Những chiếc xe được chọn vào ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2023 sẽ giúp gia chủ có nhiều may mắn, tài vận, lộc tài, sức khỏe, công việc và mọi điều cũng suôn sẻ</p><p>nguồn:<a href=" https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-3.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-3.html</a></p><h2><strong>2. Tổng hợp những ngày đẹp mua xe tháng 3 năm 2023</strong></h2><p>Sau đây là tổng hợp những ngày đẹp trong tháng 3 để mua xe giúp gia chủ gặp may mắn, đi lại thuận lợi, công việc cũng suôn sẻ như ý:</p><p><strong>Thứ năm, ngày 9/3/2023</strong></p><p>Tức: Ngày:&nbsp;BÍNH DẦN, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (tức ngày 18/2/2023 Âm lịch)</p><p>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)</p><p><strong>Thứ hai, ngày 13/3/2023</strong></p><p>Tức: Ngày:&nbsp;CANH NGỌ, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (tức ngày 22/2/2023 Âm lịch).</p><p>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)</p><p>#ngaytotmuaxethang3nam2023 #chonngaytotmuaxethang3nam2023 #thang3nam2023muaxengaynaotot</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Chon ngay tot mua xe thang 2 nam 2023 tranh ngay hung hac dao
<p>Chọn ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2023 tránh ngày hung hắc đạo</p><p>Để hạn chế nhất việc mua xe và lựa chọn xe vào ngày hung hắc đạo thì các gia chủ cần chọn ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2023 để bình an, may mắn trong cuộc sống</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-2.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-2.html</a></p><h2><strong>2. Danh sách ngày đẹp trong tháng 2 để mua xe</strong></h2><p>Giải đáp thắc mắc rằng "tháng 2 ngày nào tốt để mua xe" thì chúng tôi đã tổng hợp danh sách những ngày đẹp mua xe tháng 2 năm 2023 dưới đây:</p><p><strong>Thứ bảy, ngày 11/2/2023</strong></p><p>Tức: Ngày:&nbsp;CANH TÝ, tháng GIÁP DẦN, năm QUÝ MÃO (tức ngày 21/1/2023 Âm lịch).</p><p>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)</p><p><strong>Thứ tư, ngày 15/2/2023</strong></p><p>Tức: Ngày:&nbsp;GIÁP THÌN, tháng GIÁP DẦN, năm QUÝ MÃO (tức ngày 25/1/2023 Âm lịch).</p><p>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)</p><p><strong>Thứ bảy, ngày 18/2/2023</strong></p><p>Tức: Ngày:&nbsp;ĐINH MÙI, tháng GIÁP DẦN, năm QUÝ MÃO (tức ngày 28/1/2023 Âm lịch).</p><p>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</p><p>#ngaytotmuaxethang2nam2023 #chonngaytotmuaxethang2nam2023 #thang2nam2023muaxengaynaotot</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Chon ngay tot mua xe thang 8 nam 2022 dem lai may man thuan loi
<p>Chọn ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2022 đem lại may mắn, thuận lợi</p><p>Chọn ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2022 để mang lại may mắn và bình an cho chủ nhân, từ lâu đã trở thành văn hóa phong tục của người Việt Nam cho đến tận bây giờ</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-8.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-8.html</a> </p><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2022</strong></h2><p>Để giải đáp thắc mắc tháng 8 ngày nào tốt để mua xe thì Dưới đây là tổng hợp những ngày tốt trong tháng 8 để mua xe:</p><h3><strong><em>Thứ hai, ngày 15/8/2022</em></strong></h3><p>Tức:&nbsp;ngày&nbsp;18/7/2022 Âm lịch Ngày CANH TÝ, tháng MẬU THÂN, năm NHÂM DẦN</p><p>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)</p><h3><strong><em>Thứ sáu, ngày 19/8/2022</em></strong></h3><p>Tức:&nbsp;ngày&nbsp;&nbsp;22/7/2022 Âm lịch Ngày GIÁP THÌN, tháng MẬU THÂN, năm NHÂM DẦN</p><p>Giờ hoàng đạo : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)</p><p>#ngaytotmuaxethang8 #chonngaytotmuaxethang8 #xemngaytotmuaxethang8</p><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Chon ngay tot mua xe thang 1 nam 2023 giup mang lai may man
<p>Ngày tốt mua xe tháng 1 năm 2023 giúp mang lại may mắn</p><p>Lựa chọn ngày tốt mua xe tháng 1 năm 2023 để gia chủ tránh được tai nạn không mong muốn và luôn gặp được may mắn, suôn sẻ trong cuộc sống và công việc</p><p>#xemngaytotmuaxethang1 #chonngaytotmuaxethang1#thang1nam2023muaxengaynaotot</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-1.html " rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-1.html </a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Chon ngay tot mua xe thang 12 nam 2022 lua ngay dep nhat
<p>Ngày tốt mua xe tháng 12 năm 2022 - Lựa chọn ngày đẹp nhất</p><p>Ngày tốt mua xe tháng 11 năm 2022 có những ngày nào Khi lựa chọn ngày đẹp thì việc mua xe thể hiện may mắn, đi lại thuận lợi ngoài ra còn giúp gia chủ phát tài</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-12.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-12.html </a></p><p>#xemngaytotmuaxethang12 #chonngaytotmuaxethang12 #thang12nam2022muaxengaynaotot </p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Chon ngay tot mua xe thang 11nam 2022 ngay dep va phu hop nhat
<p>Ngày tốt mua xe tháng 11 năm 2022 - Chọn ngày đẹp và phù hợp nhất</p><p>Danh sách ngày tốt mua xe tháng 11 năm 2022 giúp bạn lựa chọn và xác định được ngày nào đi xem xe, mua xe, nhận xe sao cho may mắn, bình an đến với gia chủ và cuộc sống của họ</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-11.html " rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-11.html </a></p><p>#xemngaytotmuaxethang11 #chonngaytotmuaxethang11 #thang11nam2023muaxengaynaotot</p><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Chon ngay tot mua xe thang 10 nam 2022 tranh dai han xui xeo
<p>Câu chuyện đi xem ngày mua xe được coi là một trong những tục lệ đã tồn tại khá lâu ở Việt Nam cũng như một số nước phương Đông. Việc chọn được ngày đẹp mua xe giúp cho gia chủ an tâm khi di chuyển, thuận lợi trong công việc. Vậy bạn đã biết những&nbsp;<a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-10.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>ngày tốt mua xe tháng 10 năm 2022</strong></a>&nbsp;chưa? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.</p><p>#chonngaytotmuaxethang10 #thang10muaxengaynaotot</p><p><strong><em>&gt;&gt;&gt; XEM THÊM &lt;&lt;&lt;</em></strong></p><ul><li><em>#Luận giải những&nbsp;</em><strong><em>ngày tốt mua xe tháng 11</em></strong></li><li><strong><em>Ngày tốt mua xe tháng 12</em></strong><em>&nbsp;#VẬN MAY #TÀI LỘC</em></li><li><em>Xem&nbsp;</em><strong><em>ngày tốt mua xe tháng 1</em></strong><em>&nbsp;#CẬP NHẬT #MỚI NHẤT</em></li></ul><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Chon ngay tot mua xe thang 9 nam 2022 mang binh an tai loc
<p>Câu chuyện đi xem ngày mua xe được coi là một trong những tục lệ đã tồn tại khá lâu ở Việt Nam cũng như một số nước phương Đông. Việc chọn được ngày đẹp để mua xe giúp cho gia chủ an tâm khi di chuyển, thuận lợi trong công việc. Vậy bạn đã biết những&nbsp;<strong><em>ngày tốt mua xe tháng 9 năm 2022</em></strong>&nbsp;chưa? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.</p><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Xem ngày tốt mua xe hợp tuổi đón may mắn, bình an
Hiện nay việc sở hữu các phương tiện đi lại như xe máy, ô tô là điều rất phổ biến, do đó nhu cầu&nbsp;<a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>chọn ngày tốt mua xe</strong></a><strong>&nbsp;</strong>cũng ngày càng nhiều, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách chọn ngày mua xe theo tuổi mình . Do đó, bài viết sau đây do Ngaydep.net cung cấp sẽ mang đến cho bạn một số thông tin giúp bạn có thể lựa chọn ngày tốt để mua xe<br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg


My Yahoo!  Google Reader  My MSN  podnova  NewsGator  Odeo

Search the web   PodCast Search:
Search On : All Words Any Words iTunes Web

  Submit PodCast Site       Recently Submitted PodCast Sites  

©2005-2022 - A Vebro Solutions Venture
Now Searching 13,441 PodCast
Need a vacation? Find our more about a Hawaii Vacation or get Hawaii insider tips!