PodcastPUP
The Search Portal For PodCast

PodcastPUP Forum
Try The New PUP Search "Powered By Google"

  Submit PodCast Site       Recently Submitted PodCast Sites PodcastPUP  

Ngaydepnet  RSS Feed  Subscribe Via iTunes  Zune Subscribe
0 star rating Average rating based on 0 votes  -  Rate
Link To This Page: http://www.podcastpup.com/pod.asp?ID=16171
Voting Link: http://www.podcastpup.com/pod_vote.asp?ID=16171
Category: Society/Culture
Receive Email When This Podcast Updates
Email:
PupuPlayer FREE
Click Button To Listen To All Episode's
Question Regarding This Entry?


My Yahoo!  Google Reader  My MSN  podnova  NewsGator  Odeo


Description:

Ngaydep.net là một trang web tổng hợp các kiến thức về xem ngày đẹp theo các lĩnh vực như: mua xe, khai trương, nhập trạch, cưới hỏi, đổ mái, động thổ, cắt tóc,.. Website: https://ngaydep.net/ Điện thoại: 0985135999

Sponsored Links
Amazon.com

Aloha Podcast Network

Hawaii Podcast
Podcast Episode's:
Tuoi Tan Ty mua xe ngay nao tot de nhan duoc Binh an May man
<h1>Tuổi Tân Tỵ mua xe ngày nào tốt để nhận được #Bình an #May mắn</h1><h2><strong>1. Ngày tốt mua xe theo tuổi Tân Tỵ</strong></h2><p>Thứ hai, ngày 2 tháng 1 năm 2022</p><ul><li>Tức: Ngày: Canh Thân, Tháng: Quý Sửu, Năm: Nhâm Dần (11/12/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)</li></ul><p>#tantymuaxegi #muaxetantyngaydep</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-tan-ty-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-tan-ty-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Huong dan tuoi Quy Mui mua xe ngay nao tot May man
<h1>Hướng dẫn tuổi Quý Mùi mua xe ngày nào tốt #May mắn</h1><h2><strong>Ngày tốt mua xe theo tuổi Quý Mùi</strong></h2><p>Thứ hai, ngày 2 tháng 1 năm 2022</p><ul><li>Tức: Ngày: Canh Thân, Tháng: Quý Sửu, Năm: Nhâm Dần (11/12/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)</li></ul><p>#quymuinenmuaxegi #muaxetuoiquymuinenmua</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-quy-mui-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-quy-mui-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Luan giai tuoi Nham Ngo mua xe ngay nao tot Chinh xac nhat
<h1>Luận giải tuổi Nhâm Ngọ mua xe ngày nào tốt | Chính xác nhất</h1><h2><strong>1. Ngày tốt mua xe theo tuổi Nhâm Ngọ</strong></h2><p>Thứ hai,ngày 2 tháng 1 năm 2022</p><ul><li>Tức: Ngày: Canh Thân, Tháng: Quý Sửu, Năm: Nhâm Dần (11/12/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)</li></ul><p>#nhamngonenmuaxevaongaygi #tuoinhamngonenmuaxekhong</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-nham-ngo-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-nham-ngo-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Tim hieu tuoi Giap Than mua xe ngay nao tot chinh xac nhat 100
<h1>Tìm hiểu tuổi Giáp Thân mua xe ngày nào tốt chính xác nhất 100%</h1><h2><strong>1. Ngày tốt mua xe theo tuổi Giáp Thân</strong></h2><h3><strong><em>Thứ tư, ngày 4/1/2023</em></strong></h3><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Âm lịch: ngày 13/12/2022 tức Ngày Nhâm Tuất tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giờ hoàng đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)</p><p>#giapthanmuaxevaongaynao #nenmuaxeotuoigiapthan</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-giap-than-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-giap-than-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Huong dan luan giai tuoi At Dau mua xe ngay nao tot chi tiet tu A Z
<h1>Hướng dẫn luận giải tuổi Ất Dậu mua xe ngày nào tốt chi tiết từ A - Z</h1><h2><strong>1. Ngày tốt mua xe theo tuổi Ất Dậu 12 tháng</strong></h2><p><strong><em>Thứ hai, ngày 2/1/2023</em></strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Âm lịch: ngày 11/12/2022 tức Ngày Canh Thân tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giờ hoàng đạo: Tý (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h)</p><p><strong><em>Chủ nhật, ngày 8/1/2023&nbsp;</em></strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Âm lịch: ngày 17/12/2022 tức Ngày Bính Dần tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Giờ hoàng đạo: Tý (23 - 1h), Sửu (1 - 3h), Thìn (7 - 9h), Tỵ (9 - 11h), Mùi (13 - 15h), Tuất (19 - 21h)</p><p>#atdaunenmuaxevaongaynao #muaxeotuoiatdau</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-at-dau-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-at-dau-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Tai sao xem Tuoi Canh Than mua xe ngay nao tot nam 2022 quan trong
<h1>Tại sao xem Tuổi Canh Thân mua xe ngày nào tốt năm 2022 quan trọng?</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Canh Thân năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Tuổi Canh Thân mua xe ngày nào tốt tháng 9 năm 2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ hai, ngày 5/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (10/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>#canhthanmuaxedungngaydepkhong #ngaydepdemuaxeotuoicanhthan</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-canh-than-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-canh-than-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Cach xem Tuoi Canh Ngo mua xe ngay nao tot nam 2022
<h1>Cách xem Tuổi Canh Ngọ mua xe ngày nào tốt năm 2022</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Canh Ngọ năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Xem ngày mua xe tuổi Canh Ngọ tháng 9 năm 2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ hai, ngày 5/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (10/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>#canhngomuaxengaydep #tuoicanhngonenmaxegi</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-canh-ngo-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-canh-ngo-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Tuoi Binh Thin mua xe ngay nao tot nam 2022 Chi Tiet Nhat
<h1>Tuổi Bính Thìn mua xe ngày nào tốt năm 2022 Chi Tiết Nhất</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Bính Thìn năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Tuổi Bính Thìn mua xe ngày nào tốt tháng 9 năm 2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ hai, ngày 5/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (10/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>#binhthinmuaxevaongaydep #muaxetuoibinhthinngaydep</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-binh-thin-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-binh-thin-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

XEM Tuoi Binh Ty mua xe ngay nao tot CHINH XAC NHAT 2022
<h1>#XEM Tuổi Bính Tý mua xe ngày nào tốt CHÍNH XÁC NHẤT 2022</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Bính Tý năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Xem ngày mua xe tuổi Bính Tý tháng 9 năm 2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ hai, ngày 05/09/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (10/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>#binhtymuaxengaydep #muaxengaydeptuoibinhty</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-binh-ty-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-binh-ty-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Tuoi Binh Ngo mua xe ngay nao tot nam 2022 Chi Tiet Nhat
<h1>Tuổi Bính Ngọ mua xe ngày nào tốt năm 2022 Chi Tiết Nhất</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Bính Ngọ năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Tuổi Bính Ngọ nên mua xe vào ngày nào tháng 9/2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ hai, ngày 5/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (10/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>#binhngomuaxevaongaydep #muaxeotuoibinhngo</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-binh-ngo-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-binh-ngo-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Tuoi Binh Dan mua xe ngay nao tot nam 2022 Day du nhat
<h1>Tuổi Bính Dần mua xe ngày nào tốt năm 2022 Đầy đủ nhất</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Bính Dần năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Tuổi Bính Dần mua xe ngày nào tốt tháng 9 năm 2021</em></strong></h3><p><strong>Thứ hai, ngày 5/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (10/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>#binhdanmuaxengaydep #muaxetuoibinhdan</p><p>Nguồn : <a href="https://ngaydep.net/tuoi-binh-dan-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-binh-dan-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Tuoi At Ty mua xe ngay nao tot nam 2022 Chi Tiet Nhat
<h1>Tuổi Ất Tỵ mua xe ngày nào tốt năm 2022 Chi Tiết Nhất</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Ất Tỵ năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Tuổi Ất Tỵ nên mua xe vào ngày nào tháng 9/2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ hai, ngày 5/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (10/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>#attymuaxengaydep #muaxengaydepatty</p><p>Nguồn : <a href="https://ngaydep.net/tuoi-at-ty-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-at-ty-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Tuoi At Suu mua xe ngay nao tot nam 2022 Chi Tiet Nhat
<h1>Tuổi Ất Sửu mua xe ngày nào tốt năm 2022 Chi Tiết Nhất</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Ất Sửu năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Tuổi Ất Sửu mua xe ngày nào tốt tháng 9 năm 2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ hai, ngày 5/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (10/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>#atsuumuaxevaongaydep #muaxetuoiatsuungaydep</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-at-suu-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-at-suu-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Huong dan xem Tuoi At Mao mua xe ngay nao tot nam 2022
<h1>Hướng dẫn xem Tuổi Ất Mão mua xe ngày nào tốt năm 2022</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Ất Mão năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Tuổi Ất Mão mua xe ngày nào tốt tháng 9 năm 2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ hai, ngày 5/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (10/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59)</li></ul><p>#tuoiatmaomuaxevaongaynao #muaxengaytottuoiatmao</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-at-mao-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-at-mao-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Bat mi cach xem Tuoi At Hoi mua xe ngay nao tot nam 2022
<h1>Bật mí cách xem Tuổi Ất Hợi mua xe ngày nào tốt năm 2022</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Ất Hợi năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Xem ngày mua xe tuổi Ất Hợi tháng 9 năm 2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ hai, ngày 5/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (10/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>#tuoiathoimuaxevaongaydepnao #muaxetuoiathoi</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-at-hoi-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-at-hoi-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Tuoi Giap Ty mua xe ngay nao tot nam 2022 Chi Tiet Nhat
<h1>Tuổi Giáp Tý mua xe ngày nào tốt năm 2022 Chi Tiết Nhất</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Giáp Tý năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Tuổi Giáp Tý mua xe ngày nào tốt tháng 9 năm 2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ năm, ngày 8/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Giáp Tý, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (13/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>#giaptuatmuaxengaydep #muaxetuoigiaptuatvaongaynao</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-giap-ty-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-giap-ty-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Tuoi Giap Tuat mua xe ngay nao tot nam 2022 Chi Tiet Nhat
<h1>Tuổi Giáp Tuất mua xe ngày nào tốt năm 2022 Chi Tiết Nhất</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Giáp Tuất năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Xem ngày mua xe tuổi Giáp Tuất tháng 9 năm 2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ hai, ngày 5/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (10/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>#tuoigiaptuotmuaxengaynao #ngaydepmuaxegiaptuat</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-giap-tuat-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-giap-tuat-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Tuoi Giap Thin mua xe ngay nao tot nam 2022 Chi Tiet Nhat
<h1>Tuổi Giáp Thìn mua xe ngày nào tốt năm 2022 Chi Tiết Nhất</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Giáp Thìn năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Tuổi Giáp Thìn nên mua xe vào ngày nào tháng 9/2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ năm, ngày 8/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Giáp Tý, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (13/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>#giapthinnenmuaxegi #muaxetuoigiapthin</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-giap-thin-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-giap-thin-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Tuoi Giap Dan mua xe ngay nao tot nam 2022 Chi Tiet Nhat
<h1>Tuổi Giáp Dần mua xe ngày nào tốt năm 2022 Chi Tiết Nhất</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Giáp Dần năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Tuổi Giáp Dần nên mua xe vào ngày nào tháng 9/2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ năm, ngày 8/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Giáp Tý, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (13/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>#giapdanmuaxengaydep #muaxetuoigiapdan</p><p>Nguồn : <a href="https://ngaydep.net/tuoi-giap-dan-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-giap-dan-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Tuoi Dinh Ty mua xe ngay nao tot nam 2022 May Man Binh An
<h1>Tuổi Đinh Tỵ mua xe ngày nào tốt năm 2022 #May Mắn #Bình An</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Đinh Tỵ năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Tuổi Đinh Tỵ mua xe ngày nào tốt tháng 9 năm 2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ hai, ngày 5/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (10/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>#dinhtymuaxengaydep #tuoidinhtynenmuaxenao</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-dinh-ty-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-dinh-ty-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

BI MAT] Cach xem Tuoi Dinh Suu mua xe ngay nao tot nam 2022
<h1>[#BÍ MẬT] Cách xem Tuổi Đinh Sửu mua xe ngày nào tốt năm 2022</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Đinh Sửu năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Xem ngày mua xe tuổi Đinh Sửu tháng 9 năm 2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ hai, ngày 5/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (10/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>#muaxetuoidinhsuu #muaxengaydepdinhsuu</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-dinh-suu-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-dinh-suu-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

BI QUYET] Xem Tuoi Dinh Mao mua xe ngay nao tot nam 2022
<h1>[#BÍ QUYẾT] Xem Tuổi Đinh Mão mua xe ngày nào tốt năm 2022</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Đinh Mão năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Tuổi Đinh Mão mua xe ngày nào tốt tháng 9 năm 2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ hai, ngày 5/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (10/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>#dinhmaomuaxengaytot #tuoidinhmaomuaxe</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-dinh-mao-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-dinh-mao-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

BAN CO BIET] Xem Tuoi Dinh Mui mua xe ngay nao tot nam 2022
<h1>[BẠN CÓ BIẾT] Xem Tuổi Đinh Mùi mua xe ngày nào tốt năm 2022</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Đinh Mùi năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Tuổi Đinh Mùi nên mua xe vào ngày nào tháng 9/2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ hai, ngày 5/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (10/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>#dinhmuimuaxengaydep #ngaydepmuaxedinhmua</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-dinh-mui-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-dinh-mui-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Huong dan xem Tuoi Canh Tuat mua xe ngay nao tot nam 2022
<h1>Hướng dẫn xem Tuổi Canh Tuất mua xe ngày nào tốt năm 2022</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Canh Tuất năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Tuổi Canh Tuất nên mua xe vào ngày nào tháng 9/2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ năm, ngày 8/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Giáp Tý, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (13/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>#canhtuatmuaxengaydep #mũaengaydepcanhtuat</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-canh-tuat-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-canh-tuat-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Tuoi Canh Thin mua xe ngay nao tot nam 2022 May Man Binh An
<h1>Tuổi Canh Thìn mua xe ngày nào tốt năm 2022 #May Mắn #Bình An</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Canh Thìn năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Xem ngày mua xe tuổi Canh Thìn tháng 9 năm 2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ năm, ngày 8/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Giáp Tý, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (13/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>#canhthinmuaxengaydep #ngaydepmuaxetuoicanhthin</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-canh-thin-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-canh-thin-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

THU THUAT] Xem Tuoi Mau Thin mua xe ngay nao tot nam 2022
<h1>Xem Tuổi Mậu Thìn mua xe ngày nào tốt năm 2022</h1><h2><strong>Xem ngày tốt mua xe mang ý nghĩa gì với tuổi Mậu Thìn?</strong></h2><p>Việc xem tuổi Mậu Thìn mua xe ngày nào tốt không chỉ mang lại tài lộc về mặt phong thủy mà còn có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần. Bởi khi cẩn trọng và chu đáo trong những việc quan trọng thì tâm lý bạn sẽ cảm thấy thoải mái, tích cực trong suy nghĩ. Vì vậy, quý bạn nên chọn ngày mua xe hợp tuổi với bản mệnh để có thể hanh thông trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.</p><p>#mauthinmuaxengaytot #muaxengaytotmauthin</p><p>Nguồn : <a href="https://ngaydep.net/tuoi-mau-thin-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-mau-thin-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Tuoi Nham Than mua xe ngay nao tot nam 2022 May Man Binh An
<h1>Tuổi Nhâm Thân mua xe ngày nào tốt năm 2022 #May Mắn #Bình An</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Nhâm Thân năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Xem ngày mua xe tuổi Nhâm Thân tháng 9 năm 2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ năm, ngày 8/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Giáp Tý, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (13/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>#nhamthanmuaxengaydep #ngaydepmuaxenhamthan</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-nham-than-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-nham-than-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Xem Tuoi Mau Than mua xe ngay nao tot nam 2022 DE NHU AN KEO
<h1>Xem Tuổi Mậu Thân mua xe ngày nào tốt năm 2022 DỄ NHƯ ĂN KẸO</h1><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tuổi Mậu Thân năm 2022</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Tuổi Mậu Thân nên mua xe vào ngày nào tháng 9/2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ hai, ngày 5/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (10/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>#mauthanxemxengaydep #xemxengaydepmauthan</p><p>Nguồn :<a href="https://ngaydep.net/tuoi-mau-than-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-mau-than-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Xem Tuoi Nham Dan mua xe ngay nao tot nam 2022
<h1>Xem Tuổi Nhâm Dần mua xe ngày nào tốt năm 2022</h1><h2><strong><em>1.1. Xem ngày mua xe tuổi Nhâm Dần tháng 10/2022</em></strong></h2><h3><strong>Thứ sáu, ngày 7/10/2022</strong></h3><ul><li>Tức: Ngày: Quý Tỵ, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (12/9/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p>#xemxenhamdanngaydep #ngaydepnhamdanmuaxe</p><p>Nguồn : <a href="https://ngaydep.net/tuoi-nham-dan-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-nham-dan-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Dau la cach xem Tuoi Mau Ngo mua xe ngay nao tot nam 2022
<h1>Đâu là cách xem Tuổi Mậu Ngọ mua xe ngày nào tốt năm 2022</h1><h2><strong><em>1.1. Tuổi Mậu Ngọ mua xe ngày nào đẹp tháng 10/2022</em></strong></h2><h3><strong>Thứ năm, ngày 6/10/2022</strong></h3><ul><li>Tức: Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (11/9/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p>#ngaydeptuoimaungoxemxe #xemxetuoimaungongaydep</p><p>Nguồn : <a href="https://ngaydep.net/tuoi-mau-ngo-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-mau-ngo-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[#NGHIEN CUU] Cach xem Tuoi Tan Mui khai truong ngay nao tot 2022
<h1>[#NGHIÊN CỨU] Cách xem Tuổi Tân Mùi khai trương ngày nào tốt 2022</h1><p>Tuổi Tân Mùi khai trương ngày nào tốt 2022 để may mắn Tại sao cần xem ngày khai trương cho tuổi Tân Mùi Danh sách ngày tốt khai trương cho người sinh năm 1991 là gì</p><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt khi khai trương cho tuổi Tân Mùi 1991</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Tuổi Tân Mùi khai trương ngày nào tốt 2022 tháng 9</em></strong></h3><p>&nbsp;</p><ul><li>[ Tra cứu]&nbsp;<a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-9.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Ngày tốt khai trương tháng 9&nbsp;</strong></a></li></ul><p><strong>Thứ hai, ngày 5/9/2022:</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Tân Dậu, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (10/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p><strong>Thứ tư, ngày 28/9/2022:</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Giáp Thân, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (3/9/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)</li></ul><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-tan-mui-khai-truong-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-tan-mui-khai-truong-ngay-nao-tot.html</a></p><p>#ngaytotkhaitruongtuoitanmui #tuoitanmuikhaitruongngaynaotot </p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[#MEO] Xem Tuoi Ky Ty khai truong ngay nao tot 2022
<h1>[#MẸO] Xem Tuổi Kỷ Tỵ khai trương ngày nào tốt 2022</h1><p>Tuổi Kỷ Tỵ khai trương ngày nào tốt 2022 để may mắn Tại sao cần xem ngày khai trương cho tuổi Kỷ Tỵ Danh sách ngày tốt khai trương cho người sinh năm 1989 là gì</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-ky-ty-khai-truong-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-ky-ty-khai-truong-ngay-nao-tot.html</a></p><h2><strong>1. Tại sao cần xem ngày tốt khai trương cho Tuổi Kỷ Tỵ?</strong></h2><p>Hiểu đơn giản ngày khai trương là ngày mà gia chủ, hay người đứng đầu một tổ chức nào đó mở cửa hàng, mở quán, mở công ty để làm ăn buôn bán. Việc xem ngày tốt khai trương từ rất lâu đã được ông bà ta xem trọng. Theo quan niệm dân gian thì đầu xuôi đuôi mới lọt. Nếu chọn được ngày đẹp khai trương thì sẽ góp phần mang lại những điều tốt đẹp, hanh thông . Nhưng nếu chọn phải ngày khai trương xấu không được may mắn thì rất có thể mang lại nhiều điều xui xẻo khiến công việc làm ăn bị ảnh hưởng nặng nề.</p><p>#tuoikytykhaitruongngaynaotot #ngaytotkhaitruongtuoikyty</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Ngay tot cho tuoi Canh Ngo giup gia chu gap may tranh xui
<h1>Ngày tốt cho tuổi Canh Ngọ giúp gia chủ gặp may tránh xui</h1><p>Trong việc làm ăn buôn bán thì việc chọn ngày khai trương cực kỳ quan trọng. Bởi nếu chọn ngày khai trương tốt thì việc làm ăn của quý bạn sẽ gặp được nhiều thuận lợi và may mắn. Vậy&nbsp;<a href="https://ngaydep.net/tuoi-canh-ngo-khai-truong-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>tuổi Canh Ngọ khai trương ngày nào tốt 2022</strong></a>?</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-canh-ngo-khai-truong-ngay-nao-tot.html " rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-canh-ngo-khai-truong-ngay-nao-tot.html </a></p><p>Dân gian ta có câu “Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba” hay câu “Mùng năm, mười bốn, hai ba, đi chơi còn thiệt huống là đi buôn” để chỉ những ngày xấu, cần kiêng kỵ làm những việc đại sự hoặc đi xa. Chắc chắn không phải tự nhiên mà dân gian lại có những sự kiêng kỵ như vậy, do đó, mỗi khi có công việc công việc quan trọng cần thực hiện, người ta thường xem ngày tốt để chọn ngày tốt, hợp tuổi gia chủ, và tránh những ngày xấu, ngày đại kỵ.</p><p>#ngaytotchotuoicanhngo #tuoicanhngokhaitruongngaynaotot</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[#PHUONG PHAP] Xem Tuoi Mau Thin khai truong ngay nao tot 2022
<h1>[#PHƯƠNG PHÁP] Xem Tuổi Mậu Thìn khai trương ngày nào tốt 2022</h1><p>Tuổi Mậu Thìn khai trương ngày nào tốt 2022 để may mắn Tại sao cần xem ngày khai trương cho tuổi Mậu Thìn Danh sách ngày tốt khai trương cho người sinh năm 1988 là gì</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-mau-thin-khai-truong-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-mau-thin-khai-truong-ngay-nao-tot.html</a></p><h2><strong>1. Cách chọn ngày tốt khai trương cho&nbsp;Tuổi Mậu Thìn</strong></h2><p>Tuổi Mậu Thìn khai trương ngày nào tốt 2022 và cách chọn ngày tốt cần những yếu tố gì? Việc chọn ngày khai trương lựa chọn theo 3 yếu tố chính sau đây:</p><ul><li>Ngày được chọn phải là ngày tốt phù hợp với việc khai trương</li><li>Ngày được chọn phải có ngũ hành tương sinh với gia chủ hoặc người đứng đầu tổ chức</li><li>Ngày được chọn phải có địa chi tương hợp với tuổi của gia chủ hoặc người đứng đầu tổ chức</li></ul><p>Địa chi nhị hợp gồm có: Sửu – Tý, Dần – Hợi, Tuất – Mão, Dậu – Thìn, Tỵ – Thân, Ngọ – Mùi.</p><p>Địa chi tam hợp: Thân – Tý – Thìn, Dần – Ngọ – Tuất, Hợi – Mão – Mùi, Tỵ – Dậu – Sửu.</p><p>#tuoimauthinkhaitruongngaynaotot #ngaytotkhaitruongtuoimauthin</p><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[#BI QUYET] Xem Tuoi Canh Thin khai truong ngay nao tot 2022
<h1>[#BÍ QUYẾT] Xem Tuổi Canh Thìn khai trương ngày nào tốt 2022</h1><p>Tuổi Canh Thìn khai trương ngày nào tốt 2022 để may mắn Tại sao cần xem ngày khai trương cho tuổi Canh Thìn Danh sách ngày tốt khai trương cho người sinh năm 2000 là gì</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-canh-thin-khai-truong-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-canh-thin-khai-truong-ngay-nao-tot.html</a></p><h3><strong><em>1. Chọn ngày mở hàng cho tuổi Canh Thìn tháng 11/2022</em></strong></h3><ul><li>[LUẬN GIẢI]&nbsp;<a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-11.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Ngày tốt khai trương tháng 11</strong></a><strong>uy tín</strong></li></ul><p><strong>Thứ sáu, ngày 11/11/2022:</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (18/10/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p><strong>Thứ tư, ngày 23/11/2022:</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Canh Thìn, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (30/10/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p>#ngaytotkhaitruongtuoicanhthin #tuoicanhthinkhaitruongngaynaotot</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Xem ngay tot khai truong thang 8 nam 2022 chuan nhat #DUNG BO LO
<h1>Xem ngày tốt khai trương tháng 8 năm 2022 chuẩn nhất #ĐỪNG BỎ LỠ</h1><p>Xem ngày tốt khai trương tháng 8 năm 2022 chính xác, tiết kiệm thời gian của bạn Những ngày xấu và những điều bạn cần lưu ý khi chọn ngày tốt khai trương</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-8.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-8.html</a></p><h2><strong>1. Danh sách ngày xấu, ngày tốt khai trương tháng 8 năm 2022</strong></h2><p>Như đã biết trong 1 tháng sẽ có cả ngày xấu và ngày tốt, vậy trong tháng 8 ngày nào tốt để khai trương, mở cửa hàng?</p><h3><strong><em>1.1. Những ngày tốt trong tháng 8 để khai trương</em></strong></h3><p>Nếu bạn có dự định xem ngày tốt tháng 8 năm 2022 để khai trương thì bạn không thể bỏ qua được những ngày tốt khai trương trong tháng 8 năm 2022 dưới đây:</p><p><strong>Thứ năm, ngày 4/8/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày:&nbsp;KỶ SỬU, tháng MẬU THÂN, năm NHÂM DẦN (Tức ngày&nbsp;7/7/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p><strong>Chủ nhật, ngày 7/8/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày:&nbsp;NHÂM THÌN, tháng MẬU THÂN, năm NHÂM DẦN (Tức ngày&nbsp;10/7/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p>#ngaytotkhaitruongthang8 #ngaydepkhaitruongthang8 #thang8khaitruongngaynaotot</p><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[#GIAI DAP] Xem ngay tot khai truong thang 7 nam 2023 - Ngaydep
<h1>[#GIẢI ĐÁP] Xem ngày tốt khai trương tháng 7 năm 2023 - Ngaydep</h1><p>Lựa chọn ngày khai trương trong tháng 7 năm 2023 Những lưu ý gì khi xem ngày tốt khai trương tháng 7 năm 2023 Cập nhật danh sách ngày tốt tháng 7 năm 2023</p><h2><strong>1, Danh sách ngày tốt khai trương tháng 7 năm 2023</strong></h2><h3>Nếu bạn có dự định khai trương năm 2023 thì bạn không thể bỏ qua được những ngày tốt khai trương tháng 7 năm 2023 dưới đây:</h3><h3><strong><em>Thứ bảy, ngày 1/7/2023&nbsp;(Tức ngày&nbsp;14/5/2023 Âm lịch)</em></strong></h3><ul><li>Tức: Ngày:&nbsp;CANH THÂN, tháng MẬU NGỌ, năm QUÝ MÃO.</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)</li></ul><h3><strong><em>Thứ hai, ngày 10/7/2023&nbsp;(Tức ngày&nbsp;23/5/2023 Âm lịch)</em></strong></h3><ul><li>Tức: Ngày:&nbsp;KỶ TỴ, tháng MẬU NGỌ, năm QUÝ MÃO.</li><li>Là ngày: Hắc đạo thuộc nguyên vu hắc đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-7.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-7.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[#Huong dan] Xem ngay tot khai truong thang 6 nam 2023 - Ngaydep
<h1>[#Hướng dẫn] Xem ngày tốt khai trương tháng 6 năm 2023 - Ngaydep</h1><p>Lựa chọn ngày khai trương trong tháng 6 năm 2023 Những lưu ý gì khi xem ngày tốt khai trương tháng 6 năm 2023 Cập nhật danh sách ngày tốt tháng 6 năm 2023</p><h2><strong>1, Ngày tốt khai trương tháng 6 năm 2023</strong></h2><p>Nếu bạn có dự định khai trương năm 2023 thì bạn không thể bỏ qua được những ngày tốt khai trương tháng 6 năm 2023 dưới đây:</p><h3><strong><em>Chủ nhật, ngày 4/6/2023&nbsp;(Tức ngày&nbsp;17/4/2023 Âm lịch)</em></strong></h3><ul><li>Tức: Ngày:&nbsp;QUÝ TỴ, tháng ĐINH TỴ, năm QUÝ MÃO.</li><li>Là ngày: Hắc đạo thuộc câu trần hắc đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00 đến 2:59),Thìn (7:00 đến 8:59),Ngọ (11:00 đến 12:59),Mùi (13:00 đến 14:59),Tuất (19:00 đến 20:59),Hợi (21:00 đến 22:59)</li></ul><h3><strong><em>Thứ hai, ngày 5/6/2023&nbsp;(Tức ngày&nbsp;18/4/2023 Âm lịch)</em></strong></h3><ul><li>Tức: Ngày:&nbsp;GIÁP NGỌ, tháng ĐINH TỴ, năm QUÝ MÃO.</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00 đến 0:59),Sửu (1:00 đến 2:59),Mão (5:00 đến 6:59),Ngọ (11:00 đến 12:59),Thân (15:00 đến 16:59),Dậu (17:00 đến 18:59)</li></ul><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-6.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-6.html</a></p><p>#ngaytotkhaitruongthang6 #thang6khaitruongngaynaotot</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[BAT MI] Nhung ngay tot khai truong thang 5 nam 2023 #CHUAN NHAT
<h1>[BẬT MÍ] Những ngày tốt khai trương tháng 5 năm 2023 #CHUẨN NHẤT</h1><p>Xem ngày tốt khai trương tháng 5 năm 2023 giúp gia chủ chọn đúng ngày gặp may, phát tài Chọn làm ngày khai trương cần biết những lưu ý khi xem ngày khai trương</p><h2><strong><em>1. Xem ngày tốt trong tháng 5 năm 2023 để khai trương</em></strong></h2><p>Nếu bạn có dự định khai trương vào những tháng cuối năm thì bạn không thể bỏ qua được những ngày tốt khai trương&nbsp;trong tháng 5/2023 dưới đây:</p><p><strong>Thứ bảy, ngày 6/5/2023</strong></p><ul><li>Tức: Ngày:&nbsp;GIÁP TÝ, tháng BÍNH THÌN, năm QUÝ MÃO (Tức ngày&nbsp;17/3/2023 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hắc đạo thuộc thiên lao hắc đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p><strong>Thứ ba, ngày 9/5/2023</strong></p><ul><li>Tức: Ngày:&nbsp;ĐINH MÃO, tháng BÍNH THÌN, năm QUÝ MÃO (Tức ngày&nbsp;20/3/2023 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hắc đạo thuộc câu trần hắc đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59</li></ul><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-5.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-5.html</a></p><p>#ngaytotkhaitruongthang5 #thang5khaitruongngaynaotot</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Xem ngay tot khai truong thang 4 nam 2023 - PHAT TAI NHANH CHONG
<h1>Xem ngày tốt khai trương tháng 4 năm 2023 - PHÁT TÀI NHANH CHÓNG</h1><p>Xem ngày tốt khai trương tháng 4 năm 2023 chuẩn nhất Đổng thời tránh những ngày xấu trong tháng 4 năm 2023 và những lưu ý khi xem ngày khai trương không bỏ qua</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-4.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-4.html</a></p><h2><strong><em>1. Xem ngày tốt khai trương trong tháng 4 năm 2023</em></strong></h2><p>Nếu bạn có dự định khai trương năm 2023 thì bạn không thể bỏ qua được những ngày đẹp khai trương tháng 4 năm 2023 dưới đây:</p><p><strong>Thứ hai, ngày 3/4/2023</strong></p><ul><li>Tức: Ngày:&nbsp;TÂN MÃO, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (Tức ngày&nbsp;13/2/2023 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p><strong>Thứ bảy, ngày 8/4/2023</strong></p><ul><li>Tức: Ngày:&nbsp;BÍNH THÂN, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (Tức ngày&nbsp;18/2/2023 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)</li></ul><p><strong>Thứ ba, ngày 11/4/2023</strong></p><ul><li>Tức: Ngày:&nbsp;KỶ HỢI, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (Tức ngày&nbsp;21/2/2023 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hắc đạo thuộc nguyên vu hắc đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</li><li>#ngaytotkhaitruongthang4 </li></ul><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[#Giai dap] Xem ngay tot khai truong thang 2 nam 2023 - Ngay nao tot
<h1>[#Giải đáp] Xem ngày tốt khai trương tháng 2 năm 2023 - Ngày nào tốt</h1><p>Lựa chọn ngày tốt khai trương tháng 2 năm 2023 như nào hay tháng 2 ngày nào tốt để khai trương Và những lưu ý quan trọng gì khi xem ngày tốt để khai trương</p><p>Nguồn:<a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-2.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-2.html</a></p><h2><strong><em>1. Những ngày tốt khai trương trong tháng 2/2023</em></strong></h2><p>Nếu bạn có dự định xem ngày tốt tháng 2 năm 2023 để khai trương thì bạn không thể bỏ qua được những ngày khai trương tháng 2 năm 2023 dưới đây:</p><p><strong>Thứ hai, ngày 6/2/2023</strong></p><ul><li>Tức: Ngày:&nbsp;ẤT MÙI, tháng GIÁP DẦN, năm QUÝ MÃO (Tức ngày&nbsp;16/1/2023 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p><strong>Thứ năm, ngày 9/2/2023</strong></p><ul><li>Tức: Ngày:&nbsp;MẬU TUẤT, tháng GIÁP DẦN, năm QUÝ MÃO (Tức ngày&nbsp;19/1/2023 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p>#ngaytotkhaitruongthang2</p><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[TIET LO] Lua chon ngay tot khai truong thang 3 nam 2023 #MAY MAN
<h1>[TIẾT LỘ] Lựa chọn ngày tốt khai trương tháng 3 năm 2023 #MAY MẮN</h1><p>Chia sẻ kinh nghiệm ngày tốt khai trương tháng 3 năm 2023 mới nhất Những ngày hung hắc đạo cần tránh trong tháng 3 2023 và những lưu ý khi khai trương là gì</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-3.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-3.html</a></p><h2><strong><em>1. Xem ngày tốt tháng 3 năm 2023 để khai trương</em></strong></h2><p>Nếu bạn có dự định khai trương vào những tháng cuối năm thì bạn không thể bỏ qua được những ngày khai trương tháng 3 năm 2023 dưới đây:</p><p><strong>Thứ sáu, ngày 3/3/2023</strong></p><ul><li>Tức: Ngày:&nbsp;CANH THÂN, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (Tức ngày&nbsp;12/2/2023 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)</li></ul><p><strong>Thứ hai, ngày 6/3/2023</strong></p><ul><li>Tức: Ngày:&nbsp;QUÝ HỢI, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (Tức ngày&nbsp;15/2/2023 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hắc đạo thuộc nguyên vu hắc đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p>#thang3khaitruongngaynaotot</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

LAM SAO DE xem Tuoi Dinh Mao khai truong ngay nao tot 2022
<h1>LÀM SAO ĐỂ xem Tuổi Đinh Mão khai trương ngày nào tốt 2022</h1><p>Tuổi Đinh Mão khai trương ngày nào tốt 2022 để may mắn Tại sao cần xem ngày khai trương cho tuổi Đinh Mão Danh sách ngày tốt khai trương cho người sinh năm 1987 là gì</p><p>Trong việc làm ăn buôn bán thì việc chọn ngày khai trương cực kỳ quan trọng. Bởi nếu chọn ngày khai trương tốt thì việc làm ăn của quý bạn sẽ gặp được nhiều thuận lợi và may mắn. Vậy&nbsp;<a href="https://ngaydep.net/tuoi-dinh-mao-khai-truong-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>tuổi Đinh Mão khai trương ngày nào tốt 2022</strong></a>?</p><h2><strong>1. Tại sao cần xem ngày tốt khai trương cho tuổi Đinh Mão?</strong></h2><p>Hiểu đơn giản ngày khai trương là ngày mà gia chủ, hay người đứng đầu một tổ chức nào đó mở cửa hàng, mở quán, mở công ty để làm ăn buôn bán. Việc xem ngày tốt khai trương từ rất lâu đã được ông bà ta xem trọng. Theo quan niệm dân gian thì đầu xuôi đuôi mới lọt. Nếu chọn được ngày đẹp khai trương thì sẽ góp phần mang lại những điều tốt đẹp, hanh thông . Nhưng nếu chọn phải ngày khai trương xấu không được may mắn thì rất có thể mang lại nhiều điều xui xẻo khiến công việc làm ăn bị ảnh hưởng nặng nề.</p><p><strong>&gt;&gt;&gt; XEM THÊM &lt;&lt;&lt;</strong></p><ul><li>[LUẬN GIẢI]&nbsp;<a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>ngày đẹp mở hàng</strong></a></li><li>Giải đáp&nbsp;<a href="https://ngaydep.net/tuoi-mau-thin-khai-truong-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Tuổi Mậu Thìn khai trương ngày nào tốt</strong></a></li><li><a href="https://ngaydep.net/van-khan-khai-truong.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Văn khấn cúng khai trương</strong></a><strong>&nbsp;cửa hàng làm ăn phát đạt</strong></li></ul><p><strong>Nguồn: </strong><a href="https://ngaydep.net/tuoi-dinh-mao-khai-truong-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-dinh-mao-khai-truong-ngay-nao-tot.html</a></p><p>#ngaytotkhaitruongtuoidinhmao #tuoidinhmaokhaitruongngaynaototnam2022</p><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[BAN CO BIET] Xem Tuoi Ky Mao khai truong ngay nao tot 2022
<h1>[BẠN CÓ BIẾT] Xem Tuổi Kỷ Mão khai trương ngày nào tốt 2022</h1><p>Tuổi Kỷ Mão khai trương ngày nào tốt 2022 để may mắn Tại sao cần xem ngày khai trương cho tuổi Kỷ Mão Danh sách ngày tốt khai trương cho người sinh năm 1999 là gì</p><h3><strong><em>1. Chọn ngày mở hàng cho tuổi Kỷ Mão tháng 11/2022</em></strong></h3><p><strong>Thứ hai, ngày 7/11/2022:</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Giáp Tý, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (14/10/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p><strong>Thứ tư, ngày 23/11/2022:</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Canh Thìn, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (30/10/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59</li></ul><p><br></p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-ky-mao-khai-truong-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-ky-mao-khai-truong-ngay-nao-tot.html</a></p><br><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[#PHUONG PHAP] Xem Tuoi Mau Dan khai truong ngay nao tot 2022
<h1>[#PHƯƠNG PHÁP] Xem Tuổi Mậu Dần khai trương ngày nào tốt 2022</h1><p>Tuổi Mậu Dần khai trương ngày nào tốt 2022 để may mắn Tại sao cần xem ngày khai trương cho tuổi Mậu Dần Danh sách ngày tốt khai trương cho người sinh năm 1998 là g</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-mau-dan-khai-truong-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-mau-dan-khai-truong-ngay-nao-tot.html</a></p><p>#tuoimaudankhaitruongngaynaotot #ngaytotkhaitruongtuoimaudannam2022</p><h2><strong>1. Cách chọn ngày tốt khai trương người&nbsp;Tuổi Mậu Dần</strong></h2><p>Tuổi Mậu Dần khai trương ngày nào tốt 2022 và cách chọn ngày tốt cần những yếu tố gì? Việc chọn ngày khai trương lựa chọn theo 3 yếu tố chính sau đây:</p><ul><li>Ngày được chọn phải là ngày tốt phù hợp với việc khai trương</li><li>Ngày được chọn phải có ngũ hành tương sinh với gia chủ hoặc người đứng đầu tổ chức</li><li>Ngày được chọn phải có địa chi tương hợp với tuổi của gia chủ hoặc người đứng đầu tổ chức</li></ul><p>Địa chi nhị hợp gồm có: Sửu – Tý, Dần – Hợi, Tuất – Mão, Dậu – Thìn, Tỵ – Thân, Ngọ – Mùi.</p><p>Địa chi tam hợp: Thân – Tý – Thìn, Dần – Ngọ – Tuất, Hợi – Mão – Mùi, Tỵ – Dậu – Sửu.</p><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[#CACH NHANH NHAT] Xem Tuoi Dinh Suu khai truong ngay nao tot 2022
<h1>[#CÁCH NHANH NHẤT] Xem Tuổi Đinh Sửu khai trương ngày nào tốt 2022</h1><p>Tuổi Đinh Sửu khai trương ngày nào tốt 2022 để may mắn Tại sao cần xem ngày khai trương cho tuổi Đinh Sửu Danh sách ngày tốt khai trương cho người sinh năm 1997 là gì</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-dinh-suu-khai-truong-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-dinh-suu-khai-truong-ngay-nao-tot.html</a></p><h2><strong>1, Cách chọn ngày tốt khai trương cho người&nbsp;Tuổi&nbsp;Đinh Sửu</strong></h2><p>Tuổi Đinh Sửu khai trương ngày nào tốt 2022 và cách chọn ngày tốt cần những yếu tố gì? Việc chọn ngày khai trương lựa chọn theo 3 yếu tố chính sau đây:</p><ul><li>Ngày được chọn phải là ngày tốt phù hợp với việc khai trương</li><li>Ngày được chọn phải có ngũ hành tương sinh với gia chủ hoặc người đứng đầu tổ chức</li><li>Ngày được chọn phải có địa chi tương hợp với tuổi của gia chủ hoặc người đứng đầu tổ chức</li></ul><p>Địa chi nhị hợp gồm có: Sửu – Tý, Dần – Hợi, Tuất – Mão, Dậu – Thìn, Tỵ – Thân, Ngọ – Mùi.</p><p>Địa chi tam hợp: Thân – Tý – Thìn, Dần – Ngọ – Tuất, Hợi – Mão – Mùi, Tỵ – Dậu – Sửu.</p><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[TIET LO] Xem ngay tot khai truong thang 1 nam 2023 dem lai may man
<h1>[TIẾT LỘ] Xem ngày tốt khai trương tháng 1 năm 2023 đem lại may mắn</h1><p>Ngày tốt khai trương tháng 1 năm 2023 là ngày nào Muốn làm ăn, buôn bán, kinh doanh buôn may bán đắt hay phất nhanh như diều gặp gió thì không thể bỏ lỡ</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-1.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-1.html</a></p><h2><strong>1. Danh sách ngày xấu, ngày đẹp khai trương tháng 1 năm 2023</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Xem ngày tốt trong tháng 1 để khai trương</em></strong></h3><p>Nếu bạn có dự định xem ngày khai trương năm 2023 thì bạn không thể bỏ qua được những ngày tốt khai trương tháng 1 năm 2023 dưới đây:</p><p><strong>Chủ nhật, ngày 1/1/2023</strong></p><ul><li>Tức: Ngày:&nbsp;KỶ MÙI, tháng QUÝ SỬU, năm NHÂM DẦN (Tức ngày&nbsp;10/12/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hắc đạo thuộc nguyên vu hắc đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p><strong>Thứ tư, ngày 4/1/2023</strong></p><ul><li>Tức: Ngày:&nbsp;NHÂM TUẤT, tháng QUÝ SỬU, năm NHÂM DẦN (Tức ngày&nbsp;13/12/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p>#ngaytotkhaitruongthang1</p><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Ngay tot khai truong thang 12 nam 20222 - Ngay nao mang den loc tai?
<h2>Ngày tốt khai trương tháng 12 năm 20222 - Ngày nào mang đến lộc tài?</h2><p>Xem ngày tốt khai trương tháng 12 năm 2022 như nào để chọn được những ngày tốt, giúp gia chủ buôn may bán đắt, công việc kinh doanh suôn sẻ, làm ăn phát đạt</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-12.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-12.html</a></p><h2><strong>1. Tại sao phải xem ngày tốt khai trương tháng 12 năm 2022?</strong></h2><p>Xem ngày khai trương tháng 12 năm 2022 vào ngày đẹp, giờ đẹp là một phần giúp cho công việc làm ăn, buôn bán thuận buồm xuôi gió. Ngày khai trương đẹp không chỉ giúp cho buổi lễ khai trương diễn ra tốt đẹp mà cả những thời gian sau đó cửa hàng của bạn cũng làm ăn kinh doanh gặp ít trắc trở, rủi ro.</p><p>#ngaytotkhaitruongthang12</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[SU THAT] Ngay tot khai truong thang 11 nam 2022 #PHAT TAI, PHAT LOC
<h1>[SỰ THẬT] Ngày tốt khai trương tháng 11 năm 2022 #PHÁT TÀI, PHÁT LỘC</h1><p>Xem ngày tốt khai trương tháng 11 năm 2022 để lựa chọn những ngày hoàng đạo có giờ đẹp, giúp công việc làm ăn kinh doanh phát tài, thuận buồm xuôi gió, may mắn</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-11.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-11.html</a></p><h2><strong>1. Danh sách khai trương ngày tốt tháng 11 cho 12 con giáp</strong></h2><h3><strong><em>1.1. Ngày tốt khai trương tuổi Tý tháng 11 năm 2022</em></strong></h3><p>&nbsp;DươngÂmNgàyGiờ hoàng đạo8/1115/10/2022 - Ất SửuTrực Mãn3-5h, 5-7h, 9-11h, 15-17h, 19-21h, 21-23h9/1116/10/2022 - Bính DầnTrực Bình23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h21/1128/10/2022 - Mậu DầnTrực Bình23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h27/114/11/2022 - Giáp ThânTrực Thành23-1h, 1-3h, 7-9h, 9-11h, 13-15h, 19-21h29/116/11/2022 - Bính TuấtTrực Khai3-5h, 7-9h, 9-11h, 15-17h, 17-19h, 21-23h</p><p>#ngaytotkhaitruongthang11nam2022</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Dau la cach xem Tuoi Mau Dan mua xe ngay nao tot nam 2022
<p>Đâu là cách xem Tuổi Mậu Dần mua xe ngày nào tốt năm 2022</p><br><p>Tuổi Mậu Dần mua xe ngày nào tốt năm 2022 Danh sách ngày mua xe tuổi Mậu Dần năm 2022 Những lưu ý khi mua xe cho tuổi Mậu Dần bao gồm ngày, giờ hoàng đạo</p><h3><strong><em>Tuổi Mậu Dần mua xe ngày nào tốt tháng 12/2022</em></strong></h3><h4><strong>Thứ tư, ngày 7/12/2022</strong></h4><ul><li>Tức: Ngày: Giáp Ngọ, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (14/11/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><h4><strong>Thứ sáu, ngày 9/12/2022</strong></h4><ul><li>Tức: Ngày: Bính Thân, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (16/11/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)</li></ul><h4>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-mau-dan-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-mau-dan-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></h4><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

LAM SAO DE xem Tuoi Ky Ty mua xe ngay nao tot nam 2022
<p>LAM SAO DE xem Tuoi Ky Ty mua xe ngay nao tot nam 2022</p><p>Tuổi Kỷ Tỵ mua xe ngày nào tốt năm 2022 Danh sách ngày mua xe tuổi Kỷ Tỵ năm 2022 Những lưu ý khi mua xe cho tuổi Kỷ Tỵ bao gồm ngày, giờ hoàng đạo</p><h2><strong>Xem ngày tốt mua xe có&nbsp;quan trọng với tuổi Kỷ Tỵ không?</strong></h2><p>Theo yếu tố phong thủy thì việc chọn ngày đẹp để mua xe cũng giống như việc xem ngày cưới, xem ngày nhập trạch, xem ngày tu sửa nhà cửa...đều là cách để thu hút được may mắn, tài lộc. Và từ đó, giúp việc tham gia giao thông được an toàn, thuận lợi. Hơn nữa, nếu như chiếc xe của bạn được mua vào ngày đẹp sẽ giúp bạn gặp nhiều may mắn trong công việc, làm ăn hay gặp gỡ đối tác.&nbsp;</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-ky-ty-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-ky-ty-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><p>#tuoikytymuaxengaynaotot #ngaytotmuaxetuoikyty</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

VI SAO xem Tuoi Ky Mui mua xe ngay nao tot nam 2022 quan trong
<p>VÌ SAO xem Tuổi Kỷ Mùi mua xe ngày nào tốt năm 2022 quan trọng?</p><p>Tuổi Kỷ Mùi mua xe ngày nào tốt năm 2022 Danh sách ngày mua xe tuổi Kỷ Mùi năm 2022 Những lưu ý khi mua xe cho tuổi Kỷ Mùi bao gồm ngày, giờ hoàng đạo</p><h2><strong>Xem ngày tốt mua xe mang ý nghĩa gì với người tuổi Kỷ Mùi?</strong></h2><p>Việc xem tuổi Kỷ Mùi mua xe ngày nào tốt không chỉ mang lại tài lộc về mặt phong thủy mà còn có ý nghĩa rất lớn về mặt tinh thần. Bởi khi cẩn trọng và chu đáo trong những việc quan trọng thì tâm lý bạn sẽ cảm thấy thoải mái, tích cực trong suy nghĩ. Vì vậy, quý bạn nên chọn ngày mua xe hợp tuổi với bản mệnh để có thể hanh thông trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.&nbsp;</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-ky-mui-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-ky-mui-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><p>#tuoikymuimuaxengaynaotot #ngaytotmuaxetuoikymui</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

BAN CO BIET] Xem Tuoi Ky Mao mua xe ngay nao tot nam 2022
<p>&nbsp;BAN CO BIET] Xem Tuoi Ky Mao mua xe ngay nao tot nam 2022</p><p>Tuổi Kỷ Mão mua xe ngày nào tốt năm 2022 Danh sách ngày mua xe tuổi Kỷ Mão năm 2022 Những lưu ý khi mua xe cho tuổi Kỷ Mão bao gồm ngày, giờ hoàng đạo</p><h2><strong><em>Xem ngày tốt mua xe tuổi Kỷ Mão tháng 11 năm 2022</em></strong></h2><p><strong>Thứ sáu, ngày 11/11/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (18/10/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p><strong>Thứ năm, ngày 17/11/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (24/10/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p><strong>Thứ tư, ngày 23/11/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Canh Thìn, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (30/10/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-ky-mao-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-ky-mao-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><p>#tuoikymaomuaxengaynaotot #ngaytotmuaxetuoikymao</p><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Chon ngày tốt khai trương tháng 10 don tai loc
<p>Xem ngày tốt khai trương tháng 10 năm 2022 - Coi ngày tốt xấu mở hàng</p><p>Chia sẻ kinh nghiệm chọn ngày tốt khai trương tháng 10 năm 2022 mới nhất Ngày nào xấu, ngày nào tốt hợp tuổi với gia chủ để đem lại may mắn, vạn sự như ý</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-10.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-10.html</a></p><p>#chonngaytotkhaitruongthang10 #ngaydepkhaitruongthang10</p><p>Xem ngày khai trương tháng 10 năm 2022 là một phần giúp cho công việc làm ăn, buôn bán thuận buồm xuôi gió. Ngày khai trương đẹp không chỉ giúp cho buổi lễ khai trương diễn ra tốt đẹp mà cả những thời gian sau đó cửa hàng của bạn cũng làm ăn kinh doanh gặp ít trắc trở, rủi ro.</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[#MEO] Ngay tot khai truong thang 9 nam 2022 - Van su hanh thong
<p> [#MEO] Ngay tot khai truong thang 9 nam 2022 - Van su hanh thong</p><p>Xem ngày tốt khai trương tháng 9 năm 2022 giúp công việc kinh doanh của gia chủ thuận lợi, suôn sẻ Ngày xấu cần tránh và những lưu ý khi khai trương là gì</p><p>Xem ngày khai trương tháng 9 năm 2022 mục đích là giúp bạn tránh những giờ hắc đạo. Khi đã tránh được những giờ xấu thì việc khai trương sẽ tiến hành thuận lợi. Điều quan trọng hơn đó là khai trương ngày tốt giúp công việc làm ăn của cửa hàng tốt hơn, khách hàng sẽ có ấn tượng với cửa hàng của bạn.</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-9.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong-thang-9.html</a></p><p>#ngaydepkhaitruongthang9 #chonngaytotkhaitruongthang9</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[XEM] ngay dep khai truong nam 2023 dem lai dai cat, dai loi cho gia chu
<p> [XEM] ngay dep khai truong nam 2023 dem lai dai cat, dai loi cho gia chu</p><p>Chọn được ngày đẹp khai trương sẽ giúp cho gia chủ làm ăn, kinh doanh buôn bán thuận lợi, phát tài, phát lộc Xem ngay danh sách ngày tốt khai trương theo tháng, theo tuổi chi tiết nhất</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-khai-truong.html</a></p><p><strong>Chọn&nbsp;ngày tốt khai trương&nbsp;</strong>được xem là văn hóa phong tục lâu đời của người Việt. Với mong muốn việc làm ăn hay buôn bán luôn phát đạt, nhiều tài lộc và thành công. Việc chọn ngày đẹp khai trương sẽ dựa theo tuổi để lựa ra ngày, giờ đẹp với bản mệnh của gia chủ.&nbsp;<strong>Chọn ngày tốt khai trương</strong>&nbsp;như nào để công việc “đầu xuôi đuôi lọt", làm ăn hồng phát?</p><p>#chonngaytotkhaitruong #ngaytotkhaitruongtheotuoi #ngaydepkhaitruong</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

HUONG DAN] Cach Xem Tuoi Ky Dau mua xe ngay nao tot nam 2022
<h1>&nbsp;HUONG DAN] Cach Xem Tuoi Ky Dau mua xe ngay nao tot nam 2022</h1><p>Tuổi Kỷ Dậu mua xe ngày nào tốt năm 2022 Danh sách ngày mua xe tuổi Kỷ Dậu năm 2022 Những lưu ý khi mua xe cho tuổi Kỷ Dậu bao gồm ngày, giờ hoàng đạo</p><h2><strong><em>Tuổi Kỷ Dậu nên mua xe vào ngày nào tháng 9/2022</em></strong></h2><p><strong>Thứ tư, ngày 14/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (19/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p><strong>Thứ năm, ngày 22/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Mậu Dần, Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần (27/8/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)</li></ul><p><strong>Thứ năm, ngày 29/9/2022</strong></p><ul><li>Tức: Ngày: Ất Dậu, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (4/9/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-ky-dau-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-ky-dau-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><p>#tuoikydaumuaxengaynaotot</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

VI SAO xem Tuoi Tan Suu mua xe ngay nao tot nam 2022
<p>VI SAO xem Tuoi Tan Suu mua xe ngay nao tot nam 2022</p><p>Tuổi Tân Sửu mua xe ngày nào tốt năm 2022 Danh sách ngày mua xe tuổi Tân Sửu năm 2022 Những lưu ý khi mua xe cho tuổi Tân Sửu bao gồm ngày, giờ hoàng đạo</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-tan-suu-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-tan-suu-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><p>Xem<strong>&nbsp;tuổi Tân Sửu mua xe ngày nào tốt 2022&nbsp;</strong>luôn được nhiều người quan tâm bởi vì từ thời xa xưa đến nay, chúng ta thường lựa chọn những ngày lành tháng tốt khi tiến hành các công việc lớn như cưới hỏi, nhập trạch, mua nhà, cắt tóc, an táng hay thậm chí là mua xe. Để chọn được ngày giờ tốt mua xe thì điều kiêng kỵ đầu tiên chúng ta phải tránh phạm phải những ngày hung hắc đạo hoặc ngày có sao Kiếp sát.</p><p>#tuoitansuumuaxengaynaotot</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

LAM SAO DE xem Tuoi Tan Mui mua xe ngay nao tot nam 2022
<p>LAM SAO DE xem Tuoi Tan Mui mua xe ngay nao tot nam 2022</p><p>Tuổi Tân Mùi mua xe ngày nào tốt năm 2022 Danh sách ngày mua xe tuổi Tân Mùi năm 2022 Những lưu ý khi mua xe cho tuổi Tân Mùi bao gồm ngày, giờ hoàng đạo</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-tan-mui-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-tan-mui-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><p>Xem&nbsp;<strong>Tuổi Tân Mùi&nbsp;mua xe ngày nào tốt&nbsp;2022&nbsp;</strong>bởi vì<strong>&nbsp;</strong>xe cộ là phương tiện đi lại trong đời sống hàng ngày của con người, và nó cũng là một vật gắn kết trong đời sống hàng ngày. Vì vậy, chọn ngày đẹp mua xe hợp tuổi sẽ giúp bản mệnh an toàn, tránh được tai nạn, xe ít hư hỏng. cùng ngaydep.net tìm hiểu ở bài viết sau đây.</p><p>#tuoitanmuimuaxengaynaotot </p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Dau la cach xem Tuoi Tan Hoi mua xe ngay nao tot nam 2022
<p>Đâu là cách xem Tuổi Tân Hợi mua xe ngày nào tốt năm 2022</p><p>&nbsp;</p><p>Tuổi Tân Hợi mua xe ngày nào tốt năm 2022 Danh sách ngày mua xe tuổi Tân Hợi năm 2022 Những lưu ý khi mua xe cho tuổi Tân Hợi bao gồm ngày, giờ hoàng đạo.</p><p>&nbsp;</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-tan-hoi-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-tan-hoi-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>#ngaytotmuaxetuoitanhoinam2022 #ngaydepnam2022muaxetuoitanhoi #tuoitanhoimuaxengaynaototnam2022 #ngaynaodepnam2022detuoitanhoimuaxe #ngaytotnam2022detuoitanhoimuaxe</p><br><p>Tổng hợp những ngày tốt năm 2022 mua xe cho tuổi Tân Hợi:</p><p>1. Thứ năm, ngày 13/10/2022</p><ul><li>Tức: Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (18/9/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc ngọc đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p>2. Thứ hai, ngày 19/12/2022</p><ul><li>Tức: Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (26/11/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Xem Tuoi Tan Dau mua xe ngay nao tot nam 2022 DE NHU AN KEO
<p>Xem Tuổi Tân Dậu mua xe ngày nào tốt năm 2022 DỄ NHƯ ĂN KẸO</p><p>&nbsp;</p><p>Tuổi Tân Dậu mua xe ngày nào tốt năm 2022 Danh sách ngày mua xe tuổi Tân Dậu năm 2022 Những lưu ý khi mua xe cho tuổi Tân Dậu bao gồm ngày, giờ hoàng đạo</p><br><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-tan-dau-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-tan-dau-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a></p><br><p>#ngaytotmuaxetuoitandaunam2022 #ngaydepnam2022muaxetuoitandau #tuoitandaumuaxengaynaototnam2022 #ngaynaodepnam2022detuoitandaumuaxe #ngaytotnam2022detuoitandaumuaxe</p><br><p>Tổng hợp những ngày tốt năm 2022 mua xe cho tuổi Tân Dậu:</p><p>1. Thứ năm, ngày 6/10/2022</p><ul><li>Tức: Ngày: Nhâm Thìn, Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần (11/9/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p>2. Thứ bảy, ngày 10/12/2022</p><ul><li>Tức: Ngày: Đinh Dậu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (17/11/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo</li><li><br></li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

THU THUAT] Xem Tuoi Quy Suu mua xe ngay nao tot nam 2022
<p>[#THỦ THUẬT] Xem Tuổi Quý Sửu mua xe ngày nào tốt năm 2022</p><p>&nbsp;</p><p>Tuổi Quý Sửu mua xe ngày nào tốt năm 2022 Danh sách ngày mua xe tuổi Quý Sửu năm 2022 Những lưu ý khi mua xe cho tuổi Quý Sửu bao gồm ngày, giờ hoàng đạo.</p><p>&nbsp;</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-quy-suu-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-quy-suu-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a>&nbsp;</p><p>#ngaytotmuaxetuoiquysuunam2022 #ngaydepnam2022muaxetuoiquysuu #tuoiquysuumuaxengaynaototnam2022 #ngaynaodepnam2022detuoiquysuumuaxe #ngaytotnam2022detuoiquysuumuaxe</p><br><p>Tổng hợp những ngày tốt năm 2022 mua xe cho tuổi Quý Sửu:</p><p>1. Thứ ba, ngày 25/10/2022</p><ul><li>Tức: Ngày: Tân Hợi, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (1/10/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p>2. Thứ sáu, 11/11/2022</p><ul><li>Tức: Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (18/10/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc tư mệnh hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

BI QUYET] Xem Tuoi Quy Mao mua xe ngay nao tot nam 2022
<p>[#BÍ QUYẾT] Xem Tuổi Quý Mão mua xe ngày nào tốt năm 2022</p><p>&nbsp;</p><p>Tuổi Quý Mão mua xe ngày nào tốt năm 2022 Danh sách ngày mua xe tuổi Quý Mão năm 2022 Những lưu ý khi mua xe cho tuổi Quý Mão bao gồm ngày, giờ hoàng đạo.</p><p>&nbsp;</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-quy-mao-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-quy-mao-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a>&nbsp;</p><p>#ngaytotmuaxetuoiquymaonam2022 #ngaydepnam2022muaxetuoiquymao #tuoiquymaomuaxengaynaototnam2022 #ngaynaodepnam2022detuoiquymaomuaxe #ngaytotnam2022detuoiquymaomuaxe</p><br><p>Tổng hợp những ngày tốt năm 2022 mua xe cho tuổi Quý Mão:</p><p>1. Thứ năm, ngày 7/11/2022</p><ul><li>Tức: Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần (24/10/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p>2. Thứ sáu, ngày 2/12/2022</p><ul><li>Tức: Ngày: Kỷ Sửu, Tháng: Nhâm Tý, Năm: Nhâm Dần (9/11/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[BI QUYET] Xem Tuoi Quy Hoi mua xe ngay nao tot nam 2022
<p>[#BÍ QUYẾT] Xem Tuổi Quý Hợi mua xe ngày nào tốt năm 2022</p><p>&nbsp;</p><p>Tuổi Quý Hợi mua xe ngày nào tốt năm 2022 Danh sách ngày mua xe tuổi Quý Hợi năm 2022 Những lưu ý khi mua xe cho tuổi Quý Hợi bao gồm ngày, giờ hoàng đạo</p><p>&nbsp;</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-quy-hoi-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-quy-hoi-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a>&nbsp;</p><p>#ngaytotmuaxetuoiquyhoinam2022 #ngaydepnam2022muaxetuoiquyhoi #tuoiquyhoimuaxengaynaototnam2022 #ngaynaodepnam2022detuoiquyhoimuaxe #ngaytotnam2022detuoiquyhoimuaxe</p><br><p>Tổng hợp những ngày tốt năm 2022 mua xe cho tuổi Quý Hợi:</p><p>1. Thứ hai, ngày 10/10/2022</p><ul><li>Tức: Ngày: BÍNH THÂN, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN (15/9/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim quỹ hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)</li></ul><p>2. Thứ bảy, ngày 19/11/2022</p><ul><li>Tức: Ngày: BÍNH TÝ, tháng TÂN HỢI, năm NHÂM DẦN (26/10/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)</li></ul><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[BAN CO BIET] Cach Xem Tuoi Quy Dau mua xe ngay nao tot nam 2022
<p>[BẠN CÓ BIẾT] Cách Xem Tuổi Quý Dậu mua xe ngày nào tốt năm 2022</p><p>&nbsp;</p><p>Tuổi Quý Dậu mua xe ngày nào tốt năm 2022 Danh sách ngày mua xe tuổi Quý Dậu năm 2022 Những lưu ý khi mua xe cho tuổi Quý Dậu bao gồm ngày, giờ hoàng đạo</p><p>&nbsp;</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-nham-ty-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-nham-ty-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a> <a href="https://ngaydep.net/tuoi-nham-tuat-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">l</a>&nbsp;</p><p>#ngaytotmuaxetuoiquydaunam2022 #ngaydepnam2022muaxetuoiquydau #tuoiquydaumuaxengaynaototnam2022 #ngaynaodepnam2022detuoiquydaumuaxe #ngaytotnam2022detuoiquydaumuaxe</p><br><p>Tổng hợp những ngày tốt năm 2022 mua xe cho tuổi Quý Dậu:</p><p>1. Thứ tư, ngày 19/10/2022</p><ul><li>Tức: Ngày: ẤT TỴ, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN (24/9/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p>2. Thứ bảy, ngày 19/11/2022</p><ul><li>Tức: Ngày: BÍNH TÝ, tháng TÂN HỢI, năm NHÂM DẦN (26/10/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hắc đạo thuộc bạch hổ hắc đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59</li></ul><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[CACH NHANH NHAT] De xem Tuoi Nham Ty mua xe ngay nao tot nam 2022
<p>[#CÁCH NHANH NHẤT] Để xem Tuổi Nhâm Tý mua xe ngày nào tốt năm 2022</p><p>&nbsp;</p><p>Tuổi Nhâm Tý mua xe ngày nào tốt năm 2022 Danh sách ngày mua xe tuổi Nhâm Tý năm 2022 Những lưu ý khi mua xe cho tuổi Nhâm Tý bao gồm ngày, giờ hoàng đạo</p><br><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-nham-ty-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-nham-ty-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a> <a href="https://ngaydep.net/tuoi-nham-tuat-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">l</a>&nbsp;</p><p>#ngaytotmuaxetuoinhamtynam2022 #ngaydepnam2022muaxetuoinhamty #tuoinhamtymuaxengaynaototnam2022 #ngaynaodepnam2022detuoinhamtymuaxe #ngaytotnam2022detuoinhamtymuaxe</p><br><p>Tổng hợp những ngày tốt năm 2022 mua xe cho tuổi Nhâm Tý:</p><p>1. Thứ sáu, ngày 7/10/2022</p><ul><li>Tức: Ngày: QUÝ TỴ, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN (12/9/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p>2. Thứ sáu, ngày 2/12/2022</p><ul><li>Tức: Ngày: KỶ SỬU, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN (9/11/2022 Âm lịch).</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc kim đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[SU THAT] ve Cach xem Tuoi Nham Tuat mua xe ngay nao tot nam 2022
<p>[SỰ THẬT] về Cách xem Tuổi Nhâm Tuất mua xe ngày nào tốt năm 2022</p><p>&nbsp;</p><p>Tuổi Nhâm Tuất mua xe ngày nào tốt năm 2022 Danh sách ngày mua xe tuổi Nhâm Tuất năm 2022 Những lưu ý khi mua xe cho tuổi Nhâm Tuất bao gồm ngày, giờ hoàng đạo</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/tuoi-nham-tuat-mua-xe-ngay-nao-tot.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/tuoi-nham-tuat-mua-xe-ngay-nao-tot.html</a>&nbsp;</p><p>#ngaytotmuaxetuoinhamtuatnam2022 #ngaydepnam2022muaxetuoinhamtuat #tuoinhamtuatmuaxengaynaototnam2022 #ngaynaodepnam2022detuoinhamtuatmuaxe #ngaytotnam2022detuoinhamtuatmuaxe</p><br><p>Tổng hợp những ngày tốt năm 2022 mua xe cho tuổi Nhâm Tuất:</p><h5><strong>1. Thứ tư, ngày 19/10/2022 tức ngày (24/9/2022 Âm lịch):</strong></h5><ul><li>Tức: Ngày: ẤT TỴ, tháng CANH TUẤT, năm NHÂM DẦN .</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc minh đường hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</li></ul><h5><strong>2. Chủ nhật, ngày 27/11/2022 tức ngày 4/11/2022 Âm lịch:</strong></h5><ul><li>Tức: Ngày: GIÁP THÂN, tháng NHÂM TÝ, năm NHÂM DẦN .</li><li>Là ngày: Hoàng đạo thuộc thanh long hoàng đạo</li><li>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)</li></ul><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Bat mi ngay tot mua xe thang 7 nam 2023 cuc may man thuan loi
<p>Bật mí ngày tốt mua xe tháng 7 năm 2023 cực may mắn, thuận lợi</p><br><p>Quan trọng như nhập trạch, cưới xin thì xem và mua xe cũng cần lựa chọn ngày đẹp để đi Vậy ngày tốt mua xe tháng 7 năm 2023 có những ngày nào mang lại tài lộc, may mắn cho gia chủ.</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-7.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-7.html</a>&nbsp;</p><p>#ngaytotmuaxethang7nam2023 #ngaydepmuaxethang7nam2023 #thangn7am2023muaxengaynaotot #ngaynaothang7nam2023depdemuaxe #ngaytotthang7nam2023demuaxe</p><br><p>Tổng hợp những ngày tốt tháng 7 năm 2023 phù hợp để bạn mua xe:</p><ul><li>Thứ năm, ngày 20/7/2023: Là Ngày KỶ MÃO, tháng KỶ MÙI, năm QUÝ MÃO (ngày 3/6/2023 Âm lịch). Các khung giờ hoàng đạo : Tí (23:00-0:59), Dần (3:00-4:59), Mão (5:00-6:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Dậu (17:00-18:59).</li><li>Thứ sáu, ngày 28/7/2023: Là ngày ĐINH HỢI, tháng KỶ MÙI, năm QUÝ MÃO (Tức ngày 11/6/2023 Âm lịch). Các khung giờ hoàng đạo : Sửu (1:00-2:59), Thìn (7:00-8:59), Ngọ (11:00-12:59), Mùi (13:00-14:59), Tuất (19:00-20:59), Hợi (21:00-22:59).</li></ul><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

[TIET LO] Ngay tot mua xe thang 6 nam 2023 cau may man suon se
<p>[TIẾT LỘ] Ngày tốt mua xe tháng 6 năm 2023 cầu may mắn, suôn sẻ</p><br><p>Vì sao gia chủ nên chọn ngày tốt mua xe tháng 6 năm 2023 Bởi một chiếc xe an toàn quan trọng và thuận lợi sẽ gắn liền với cuộc sống, sinh mệnh của mỗi người.</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-6.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><em>https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-6.html</em></a></p><p>#ngaytotmuaxethang6nam2023 #ngaydepmuaxethang6nam2023 #thang6nam2023muaxengaynaotot #ngaynaothang6nam2023depdemuaxe #ngaytotthang6nam2023demuaxe</p><br><p>Tổng hợp những ngày tốt tháng 6 năm 2023 phù hợp để bạn mua xe:</p><ul><li>Thứ hai, ngày 26/6/2023: Là Ngày ẤT MÃO, tháng MẬU NGỌ, năm QUÝ MÃO (tức ngày 9/5/2023 Âm lịch). Các khung giờ hoàng đạo : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</li><li>Thứ bảy, ngày 10/6/2023: Là Ngày KỶ HỢI, tháng ĐINH TỴ, năm QUÝ MÃO (tức ngày 23/4/2023 Âm lịch).Các khung giờ hoàng đạo : Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59).</li></ul><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Danh sach ngay tot mua xe thang 5 nam 2023 de gia chu gap may man
<h2>Danh sách ngày tốt mua xe tháng 5 năm 2023 để gia chủ gặp may mắn</h2><p><br></p><p>Việc xem thời điểm hay ngày tốt mua xe tháng 5 năm 2023 giúp gia chủ lựa chọn ngày đẹp xem xe, lựa và mua những xe để mang lại tài lộc, vận may, thuận lợi.</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-5.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><em>https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-5.html</em></a></p><p>#ngaytotmuaxethang5nam2023 #muaxethang5năm2023ngaynaotot #thang5ngaynaodepdemuaxe #thang5muaxengaynaotot #ngaydepthang5nam2023demuaxe&nbsp;</p><br><p>Tổng hợp những ngày tốt tháng 5 năm 2023 phù hợp để bạn mua xe:</p><ul><li>Chủ nhật, ngày 14/5/2023&nbsp; (Tức ngày 25/3/2023 Âm lịch): Là ngày&nbsp;</li><li>NHÂM THÂN, tháng BÍNH THÌN, năm QUÝ MÃO. Các khung giờ hoàng đạo : giờ Tí (23:00-0:59), giờ Sửu (1:00-2:59),giờ Thìn (7:00-8:59), giờ Tỵ (9:00-10:59), giờ Mùi (13:00-14:59), giờ Tuất (19:00-20:59).</li></ul><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Ngay tot mua xe thang 4 nam 2023 Xem ngay dep tai van di len
<p>Ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2023 - Xem ngày đẹp, tài vận đi lên</p><p>Ngày tốt mua xe tháng 4 năm 2023 có những ngày nào giúp gia chủ tránh được ngày hung hắc đạo và mang lại lại tài lộc may mắn, suôn sẻ, thuận lợi hơn trong cuộc sống</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-4.html " rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-4.html </a></p><h2><strong>2. Danh sách ngày đẹp mua xe tháng 4 năm 2023</strong></h2><p>Để giúp bạn đọc giải đáp tháng 4 ngày nào tốt để mua xe thì chúng tôi đã tổng hợp những ngày đẹp trong tháng 4 để mua xe dưới đây:</p><p><strong>Thứ bảy, ngày 15/4/2023</strong></p><p>Tức: Ngày:&nbsp;QUÝ MÃO, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (tức ngày&nbsp;25/2/2023 Âm lịch)</p><p>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)</p><p><strong>Thứ ba, ngày 18/4/2023</strong></p><p>Tức: Ngày:&nbsp;BÍNH NGỌ, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (tức ngày&nbsp;28/2/2023&nbsp;Âm lịch).</p><p>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)</p><p><strong>Thứ tư, ngày 19/4/2023</strong></p><p>Tức: Ngày:&nbsp;ĐINH MÙI, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (tức ngày&nbsp;29/2/2023&nbsp;Âm lịch).</p><p>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</p><p>#ngaytotmuaxethang4nam2023 #chonngaytotmuaxethang4nam2023 #thang4nam2023muaxengaynaotot</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Cach chon ngay tot mua xe thang 3 nam 2023 de suon se nhu y
<p>Cach chon ngay tot mua xe thang 3 nam 2023 de suon se nhu y</p><p>Những chiếc xe được chọn vào ngày tốt mua xe tháng 3 năm 2023 sẽ giúp gia chủ có nhiều may mắn, tài vận, lộc tài, sức khỏe, công việc và mọi điều cũng suôn sẻ</p><p>nguồn:<a href=" https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-3.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"> https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-3.html</a></p><h2><strong>2. Tổng hợp những ngày đẹp mua xe tháng 3 năm 2023</strong></h2><p>Sau đây là tổng hợp những ngày đẹp trong tháng 3 để mua xe giúp gia chủ gặp may mắn, đi lại thuận lợi, công việc cũng suôn sẻ như ý:</p><p><strong>Thứ năm, ngày 9/3/2023</strong></p><p>Tức: Ngày:&nbsp;BÍNH DẦN, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (tức ngày 18/2/2023 Âm lịch)</p><p>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)</p><p><strong>Thứ hai, ngày 13/3/2023</strong></p><p>Tức: Ngày:&nbsp;CANH NGỌ, tháng ẤT MÃO, năm QUÝ MÃO (tức ngày 22/2/2023 Âm lịch).</p><p>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)</p><p>#ngaytotmuaxethang3nam2023 #chonngaytotmuaxethang3nam2023 #thang3nam2023muaxengaynaotot</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Chon ngay tot mua xe thang 2 nam 2023 tranh ngay hung hac dao
<p>Chọn ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2023 tránh ngày hung hắc đạo</p><p>Để hạn chế nhất việc mua xe và lựa chọn xe vào ngày hung hắc đạo thì các gia chủ cần chọn ngày tốt mua xe tháng 2 năm 2023 để bình an, may mắn trong cuộc sống</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-2.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-2.html</a></p><h2><strong>2. Danh sách ngày đẹp trong tháng 2 để mua xe</strong></h2><p>Giải đáp thắc mắc rằng "tháng 2 ngày nào tốt để mua xe" thì chúng tôi đã tổng hợp danh sách những ngày đẹp mua xe tháng 2 năm 2023 dưới đây:</p><p><strong>Thứ bảy, ngày 11/2/2023</strong></p><p>Tức: Ngày:&nbsp;CANH TÝ, tháng GIÁP DẦN, năm QUÝ MÃO (tức ngày 21/1/2023 Âm lịch).</p><p>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)</p><p><strong>Thứ tư, ngày 15/2/2023</strong></p><p>Tức: Ngày:&nbsp;GIÁP THÌN, tháng GIÁP DẦN, năm QUÝ MÃO (tức ngày 25/1/2023 Âm lịch).</p><p>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)</p><p><strong>Thứ bảy, ngày 18/2/2023</strong></p><p>Tức: Ngày:&nbsp;ĐINH MÙI, tháng GIÁP DẦN, năm QUÝ MÃO (tức ngày 28/1/2023 Âm lịch).</p><p>Giờ Hoàng Đạo: Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)</p><p>#ngaytotmuaxethang2nam2023 #chonngaytotmuaxethang2nam2023 #thang2nam2023muaxengaynaotot</p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Chon ngay tot mua xe thang 8 nam 2022 dem lai may man thuan loi
<p>Chọn ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2022 đem lại may mắn, thuận lợi</p><p>Chọn ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2022 để mang lại may mắn và bình an cho chủ nhân, từ lâu đã trở thành văn hóa phong tục của người Việt Nam cho đến tận bây giờ</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-8.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-8.html</a> </p><h2><strong>1. Danh sách ngày tốt mua xe tháng 8 năm 2022</strong></h2><p>Để giải đáp thắc mắc tháng 8 ngày nào tốt để mua xe thì Dưới đây là tổng hợp những ngày tốt trong tháng 8 để mua xe:</p><h3><strong><em>Thứ hai, ngày 15/8/2022</em></strong></h3><p>Tức:&nbsp;ngày&nbsp;18/7/2022 Âm lịch Ngày CANH TÝ, tháng MẬU THÂN, năm NHÂM DẦN</p><p>Giờ Hoàng Đạo: Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)</p><h3><strong><em>Thứ sáu, ngày 19/8/2022</em></strong></h3><p>Tức:&nbsp;ngày&nbsp;&nbsp;22/7/2022 Âm lịch Ngày GIÁP THÌN, tháng MẬU THÂN, năm NHÂM DẦN</p><p>Giờ hoàng đạo : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)</p><p>#ngaytotmuaxethang8 #chonngaytotmuaxethang8 #xemngaytotmuaxethang8</p><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Chon ngay tot mua xe thang 1 nam 2023 giup mang lai may man
<p>Ngày tốt mua xe tháng 1 năm 2023 giúp mang lại may mắn</p><p>Lựa chọn ngày tốt mua xe tháng 1 năm 2023 để gia chủ tránh được tai nạn không mong muốn và luôn gặp được may mắn, suôn sẻ trong cuộc sống và công việc</p><p>#xemngaytotmuaxethang1 #chonngaytotmuaxethang1#thang1nam2023muaxengaynaotot</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-1.html " rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-1.html </a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Chon ngay tot mua xe thang 12 nam 2022 lua ngay dep nhat
<p>Ngày tốt mua xe tháng 12 năm 2022 - Lựa chọn ngày đẹp nhất</p><p>Ngày tốt mua xe tháng 11 năm 2022 có những ngày nào Khi lựa chọn ngày đẹp thì việc mua xe thể hiện may mắn, đi lại thuận lợi ngoài ra còn giúp gia chủ phát tài</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-12.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-12.html </a></p><p>#xemngaytotmuaxethang12 #chonngaytotmuaxethang12 #thang12nam2022muaxengaynaotot </p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Chon ngay tot mua xe thang 11nam 2022 ngay dep va phu hop nhat
<p>Ngày tốt mua xe tháng 11 năm 2022 - Chọn ngày đẹp và phù hợp nhất</p><p>Danh sách ngày tốt mua xe tháng 11 năm 2022 giúp bạn lựa chọn và xác định được ngày nào đi xem xe, mua xe, nhận xe sao cho may mắn, bình an đến với gia chủ và cuộc sống của họ</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-11.html " rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-11.html </a></p><p>#xemngaytotmuaxethang11 #chonngaytotmuaxethang11 #thang11nam2023muaxengaynaotot</p><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Chon ngay tot mua xe thang 10 nam 2022 tranh dai han xui xeo
<p>Câu chuyện đi xem ngày mua xe được coi là một trong những tục lệ đã tồn tại khá lâu ở Việt Nam cũng như một số nước phương Đông. Việc chọn được ngày đẹp mua xe giúp cho gia chủ an tâm khi di chuyển, thuận lợi trong công việc. Vậy bạn đã biết những&nbsp;<a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-10.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>ngày tốt mua xe tháng 10 năm 2022</strong></a>&nbsp;chưa? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.</p><p>#chonngaytotmuaxethang10 #thang10muaxengaynaotot</p><p><strong><em>&gt;&gt;&gt; XEM THÊM &lt;&lt;&lt;</em></strong></p><ul><li><em>#Luận giải những&nbsp;</em><strong><em>ngày tốt mua xe tháng 11</em></strong></li><li><strong><em>Ngày tốt mua xe tháng 12</em></strong><em>&nbsp;#VẬN MAY #TÀI LỘC</em></li><li><em>Xem&nbsp;</em><strong><em>ngày tốt mua xe tháng 1</em></strong><em>&nbsp;#CẬP NHẬT #MỚI NHẤT</em></li></ul><p><br></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Chon ngay tot mua xe thang 9 nam 2022 mang binh an tai loc
<p>Câu chuyện đi xem ngày mua xe được coi là một trong những tục lệ đã tồn tại khá lâu ở Việt Nam cũng như một số nước phương Đông. Việc chọn được ngày đẹp để mua xe giúp cho gia chủ an tâm khi di chuyển, thuận lợi trong công việc. Vậy bạn đã biết những&nbsp;<strong><em>ngày tốt mua xe tháng 9 năm 2022</em></strong>&nbsp;chưa? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.</p><p>Nguồn: <a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-9.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe-thang-9.html</a></p><br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg

Xem ngày tốt mua xe hợp tuổi đón may mắn, bình an
Hiện nay việc sở hữu các phương tiện đi lại như xe máy, ô tô là điều rất phổ biến, do đó nhu cầu&nbsp;<a href="https://ngaydep.net/ngay-tot-mua-xe.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>chọn ngày tốt mua xe</strong></a><strong>&nbsp;</strong>cũng ngày càng nhiều, tuy nhiên không phải ai cũng biết cách chọn ngày mua xe theo tuổi mình . Do đó, bài viết sau đây do Ngaydep.net cung cấp sẽ mang đến cho bạn một số thông tin giúp bạn có thể lựa chọn ngày tốt để mua xe<br /><hr><p style='color:grey; font-size:0.75em;'> Hosted on Acast. See <a style='color:grey;' target='_blank' rel='noopener noreferrer' href='https://acast.com/privacy'>acast.com/privacy</a> for more information.</p>
Listen: podcast - audio/mpeg


My Yahoo!  Google Reader  My MSN  podnova  NewsGator  Odeo

Search the web   PodCast Search:
Search On : All Words Any Words iTunes Web

  Submit PodCast Site       Recently Submitted PodCast Sites  

©2005-2023 - A Vebro Solutions Venture
Now Searching 13,467 PodCast
Need a vacation? Find our more about a Hawaii Vacation or get Hawaii insider tips!